روزنامه وطنداران

کوکنارئ کشت منع بوت

مولوی عبدالسلام حنفی، رئیس الوزرای کمککار گشیت که شیخ القرآن و الحدیث امیرالمومنین مولوی هبت‌الله آخوندزاده بری یک حکمی جار جت که باید شه هر رازی مخدره‌یین موادئ کشارکنگ، کار گرگ و غچاغ کنگا دیم‌گیری بیت. آ گشت: هر رازئ مخدره‌یین موادی کشارکنگ مان اوگانستانا منع انت و هر کس اگن ای کارا تسر کنت، بریبر گون کانونا گون آیی رپتاره بیت. حنفی شه مچین جهانا لوټت که په معتادانی درمان کنگا گون اوگانستانا همکاری و مدت کننت.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید