روزنامه وطنداران

سپورت ینگ فایده لاری

بیر دوزگینده و منظم شکلینده سپورت ادلمگی انسانینگ بوتین بدنینه اوران فایده لی تاثیر غوییور.

سونگقی دورلرده صنعت اؤسمگی بیلن انسانلارا ایش تایدان اوران انگسادلیق گلمگی سببلی و یا آدم لار اوچین اییم و ایچیم تایدان کان نارسه لر اؤندیریلن دیر. بو اؤندیریلن و دوره دیلن زاتلار بولسا انسان اوچین غووی دیر یؤنه ینه بیر تایدان بولسا آدم زاد ساغلیغینه اربت تاثیرینی هم غویون دیر.

عالم لارا گؤرأ: صنعت ینگ اؤسمگی انسانلار اوچین اولی اوتوق و باشارلیق دیر یؤنه بو راحتلیق آدملارینگ گوره سینده شکر، بورک، یورک، دامر و غان باسیشی و دورلی سرطان کسل لیکلری نینگ دوره مگی اوچین ممکن چیلیگی کان ادن دیر.

 بو دوره مکچی بولیون کسل لیک لرینگ اؤنگینی آلماق اوچین بولسا بیر دوزگینده سپورت اتمک لیگی مصلحت بریورلار.

بیر دوزگینده منظم سپورت ادیلمگی انسانینگ بدنیندأکی غان آیلانیشی، وغوروجی دوزگینلرینی اؤنگکی دن هم غووی یاغدای دا ایشلمگینه کمک ادیپ انسان بدنینداکی غوروجیلیق دوزگینی (سوخت و ساز بدن) تیزلش دیرمگی بیلن انسان ساغلیغینه اولی کمک یتیریور. سپورت انسانینگ عضلات لارینی گویچلن دیریپ فایده سیز یاغلارینگ کوی مگینه کمک ادیپ غان دا بار بولان تریگلیسیرید(triglcfride) آز ادیپ ینه انسان بدنینده  یاغشی کلسترول لار کوپ بولماغینا ممکن چیلیک دورتیور.

 

 

 

 

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید