روزنامه وطنداران

خارجه وزارت کووزیر: فشارکو ګزینه افغانستان پو کوج ګټونی درهاتهو

امیرخان متقی خارجه وزارت کو وزیرکیاے جی فشارآڼڼ افغانستان پو کوج ګټو نی درهاتهواوس کی ټهارپو جامعه جهانی افغانستان ناړی همکاری که راه نه اګی لپلیاے. خارجه وزارت  نی ایک اعلامیه مه کیوجی امیرخان متقی نی باپال کلومان بکر، شارژدافیر ناروی که سفارت مه کابل مه دیکهڼ کیوتی کوجاں بشری تی سیاسی ګلاں مه کیڼ کیو.

امیرخان متقی کی نقل تی کیوجی جامعه جهانی نباید بشری موضوعاتاں نه سیاسی کرلیاے. اوس نی شارژدافیر ته کیو: کیوزن جی تاریخ مه دیساړی ګیو جی فشارآڼڼ افغانستان پو کوج ګټو نی درهاتهو تی همکاری که راه پو ایکی ټهارچلن کراں، متقی نی تاکید کئ جی باید تلاش هوجی جی جهانی جامعه تی افغانستان دیں پودیں نیړے هوجیاے. انتی ناروی ایس باره مه تجربه درهاے.

دوجه ډهاتی خارجه وزارت نی شارژدافیرکه نقل تی ناروی کی سفارت نی افغانستان که باره مه لیکیوجی ناروی افغانستان ناړی تعامل درهاے، نواں دیپلو مات معرفی کیاجی روابط مهارو مثبت رکهیں جاے ایس اعلامیه که اساس پو دونه جانباں نیں تعامل تی همکاری پو تاکید کې اے.

ممکن است شما دوست داشته باشید