روزنامه وطنداران

اوکامیزینگ مکتبلری اوچین ۳۷ میلیون جلد کتاب چاپ بولدی.

اولکامیزده اسلامی معارف نینگ تعلیم و تربیه نی اوسدرمک اورده اتیون ایشلاری وآلیپ باریون یوللاری اوران اولی وتعریفه لایق دیر. تعلیم و تربیه برش اوچین باشغا اوگردیش نهاد لر در مشغله لارینگ یاننده اولکامیزینگ اسلامی معارفی جامعه نی و خلقی علم و بیلم اورلارینی اینگ یغشی صورت ده یرینه یترمک اوچین اوران کان گوچ صرب اتیون دیر. بویساماق بیلن یادلامامیز گرک سونقی ۲۰ ییل ینگ دوامینده باشغا اور لارینگ اوسیشنه غراماز دان اولکامیزینگ معارف، نیمه عالی و یوقاری اوقوؤ اورلاری ده گورنیگلی اوسن دیرلر. و بو دورمینگ امارت اسلامی نینگ اورتا گلمگی بیلن ده دوامی باردیر.

هر جامعه اوزنینگ دوامی اوچین بیر آز بنیادی و حیاتی ایشلری ( نسلی دوام برمک، یغشی یاشاماق، روابطی دوزمک، اؤسوش اورلارینی دوزمک، دیرچیلیگه انس برمک) یالی اورلاری دوز مالی دیرلر. بولارده اشاقی باش اور( مشغله، آموزش. سیاست، اقتصاد و حکومت) بیلن تأمین بولیون دیر. بولارینگ همه سی بیربولیپ غورو (ماشین) یالی دیرلار. بولارینگ بیری چاله یاـ دا درست ایشله ماسه اخلال دوراپ جامعه و همه اجتماع زرری یتیور. اولکامیزینگ معارف بخشی انسانلاری تربیه له مک بیلن اولارینگ دنیا غرایشینی اویتگادیپ جامعه نینگ اؤسوشینه اولی غوشاندی غوشیون دیر. حالی اوسمادیگ و آز اؤسن اولکالارده انسانلار درست یاغدایده اؤسوش ینگ اهمیتینی و جامعه ده نامه رولی بار دیغینی بیلن یوق لار. شونقده خلق و جامعه نی دنگه تعلیم و تربیه اوگرادیش بیلن دنیا غرایشینی اویتگادیپ اوسیشه سوق بیریپ بولار. اوسن جامعه لارده بو اور لاره اولی بودجه غوییپ و اونگدن الانن پلان یوزنده گرکلی بولان ییر لرینه صرف اتیورلار. بیراولکاده تعلیم و تربیه نینگ اوسمگی بیلن اوندا یاشایون خلق ینگ فکری و دنیا غرایشی دویپ لین اویتگاپ بیلر. و آدم لاری بولغیسیز ذاتلاردان اوزاق بولیپ دنگه فکری اولکانینگ اوسیشی اورده بنیادی و اساسی یوللارینی دوزمانه مشغول بولیور. جامعه ده یاشایون خلق ینگ  فکر و نا خیلی یاغداده دیقلاری اوللارینگ تعلیم وتربیه بیرلیون ارزش بیلن بیلی بولیون دیر. ینه انسانلارینگ دنیاغراشی و گوچلرینی صرف ادیشی ایکی دورلی دیر. بیریلری جامعه ده اوزلری بیلن اوزلری( خصوصیت فردی) بیریلری (خصوصیت جمعی) یعنی فرقلی ( تفاوت ماهیتی) باردیر. هر یاغدایده بولان ده هم بیر اولکا نینگ اؤسوش رمزی تعلیم و تربیه بیلن دیر. و شو ذات بیر جامعه ده انسان بیلن انسانه فرق دورادیپ تفاوت برمک اوچین مهم و اساسی یول دیر.

ممکن است شما دوست داشته باشید