روزنامه وطنداران

انه مقدس لیگی

بیر چاغاجیغینگ دنیا گلملی وقتی بولوپ دیر. ولین گونلرده بیر

بیر گون اول انه نینگ غارنینداقا، بییک بیری باردان سوراپ دیر، ای یارادان مانگا ارته بیر گون دنیا گیدیپ باریانگ دییورلار، یؤنه من، شویله بیر عاجز دیریم که بو ناچارلیغیم بیلن دنیا دا نأدیپ یاشاپ بیلرین دییپ دیر.

شول زمان بییک تانگری تعالی جواب بریپ دیر، من بیر فرشته نی سنینگ اوچین سایلاپ سچدیم، اول فرشته سانگا هر گون یول گؤرگزیجی بولار، سانگا همیشه ییلغیریپ باقار، شودیپ سن اونونگ مهریندن غانارسینگ و المدام بختیار همده آسودا دورموش دا یاشارسینگ دییپ دیر.

بویله بولسا من آدم لارینگ دیلینه ده دوشونم یوق، اولار بیلن نأدیپ گؤررونگ لشیپ بیلرین، سنی غوجاغینا باسجاق فرشته نینگ دیلی سویجی دیر. اونی سانگا آیدیشیمی دا اؤره دیر.

اوندا ای اللهم! اگر-ده من سنینگ بیلن گورله شه سیم گلسه نأمه اده یین، اول فرشته سانگا ال آچیپ دیلگ اتمگی هم اؤره دیر.

دنیا دا کأ بیر حیوانلار هم بارمیش دییورلار، منی اولاردان کیم غورار اکن، اول فرشته سنی جانیندان هم یاغشی گؤرر و سنی غوراپ- ساقلار، اما من غینانیون سنی غایدیپ گؤریپ بیلمه یورین، اول فرشته من باره دا هم سؤز آچار، اول سانگا منی نأدیپ تاپیپ بولیون دیغینی اؤره دیر.

چاغاجیق اؤزی نینگ دنیا گیتملی دیگینه دوشونیور، اول سونگرا اینگ سونگقی سوراغینی هم سورایور، ای بییک تانگریم! اگر دنیا گیتملی فرصتم گلیپ یتن بولسا، مانگا آیدای-دا اول فرشته نینگ آدی نأمه؟ اول فرشته نینگ آدی حؤکمان دأل، سن المدام اونگا انه دییپ یوزله نرسینگ دییپ دیر، سونگرا چاغانینگ دوغولمالی وقتی گلیشی بیلن گونلرده بیر گون دوغولیپ دیر که انه سی نینگ حرمتینی ادیپ یاغشی گؤریپ دینا دا یاغشی بختلی لیغینگ و یاغشی دیریچیلیگینگ ایه سی بولوپ دیر.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید