روزنامه وطنداران

افغانستان دا نأدیپ پول خرچ اتمکلیگه دقت اتملی

اؤلکأمیزینگ احصاییه اداره سی نینگ آیدیشینا گؤرأ، کأبیر داشاری یورتلاری نینگ نهادلاری آیراتین هم انسان پرورلیک کمکلری بریون داشاری یورت مؤسسه لری خلقی میزا و جهانه بریون کمک لری نینگ سان- مچبرلاریندا دوغری لیق یوغا منگزه یور. باختر آژانسی نینگ آچیقلاماسینا گؤرأ، احصاییه اداره سی انسان پرورلیک کمکلری بریون داشاری یورتلی نهادلاردان و اولارینگ خلقه و داشاری یورت لرینه بریون معلوماتیندان راضی سیزلیق بیلدیریپ اولارینگ افغانستان آدینه میلیونلارچا دالری ییغیپ اولارا بولماز حیف میل ادیلیور دییپ یادلایور.

شو یاغدای دا اؤتن یتدی آیینگ ایچینده یوزلرچه میلیون دالری بیرلشن ملتلر و خلق آرا نهادلاری نینگ اختیاریندا غویولیپ افغانستانینگ فقیرلارینا غولداو برمک مقصدیندا بریلدی. بو پوللاری بیرلشن ملتلر غوراماسی بیلن باغلی غیره حکومتی نهادلار، انجولر، خلقه یتیرمک اوروندا اؤنگدن ایشه غویدیلار. یؤنه افغانستانینگ احصاییه اداره سینه گؤرأ (بو اداره افغانستانینگ نظامیندا بیر معلومات بریجی و پالیسی غوروجی بولوپ خدمت اتیور) بولارینگ اتیون مصرف و برنامه لاریندان راضی سیزلیق گؤرکزدی.

احصاییه و معلومات اداره سی نینگ اورونباساری حسیب الله موحد جنابلارینا گؤرأ، «داشاری یورت مؤسسه لری شول ساندا دبلیو اف پی و باشغا داشاری یورت مؤسسه­لرینده بار گیشی لر خلقه نادوغری و دویپ سیز خبرلاری و معلومات لاری بریون دیرلار».

احصاییه و معلومات اداره سی نینگ آیتماغینه گؤرأ تیز و ضروری شکلده بریلیون کمکلر هیچ بیر یاغدای دا اؤلکأمیزینگ فقیرلیغینی یوق ادیپ بیلمه یور. بلکه هم فقیرلیغینگ کان بولماغینه سبب بولیور دییپ سؤزینی دوام اتدیردی. یؤنه بولار یالی انتقاد دینگه بیر احصاییه و معلومات اداره سی دأل، بلکه باشغه دا اؤلکأمیزینگ دؤرلی ملی اداره لاری نینگ شولار یالی نظریه لاری بولوشی بیلن بو دوغری دا نیغتایورلار. موندان اؤنگ مالیه وزیر لیگی هم افغانستان دا مدد بریجی نهادلارینگ اتیون ایشلرینی ظالملیق دییپ یادلادی. موندان نأچه وقت اؤنگ اؤلکأمیزینگ اقتصاد وزیرلیگی هم افغانستانینگ اقتصادی یاغدایینی انسان پرورلیک کمک لر بیلن غوروش غیندیغینی آیدیپ دی. بو وزیرلیگه گؤرأ انسان پرورلیک کمکلر بیلن بیر ملتی آچلیقدان غوراپ بولار، یؤنه آیاغا غالدیریپ بولمایور.

اؤتن یتدی آیینگ دوامیندا داشاری و کمک بریجی یورتلارینگ همیشه سؤزلری افغانستان خلقی نینگ اقتصادی غینچیلیغی باره دا دیر. دینگه دنیا اییمیت غوراماسی (سازمان غدایی جهان) نینگ خلقه اییمت بریش برنامه سی اوچین ۱۸ میلیون انسانه ایکی میلیارد و التی یوز میلیون دالر دان کوپرأک هزینه ادیلدی. یؤنه شونچه پول خرچ بولاندیغینه غارامازدان افغانستان خلقی نینگ اقتصادی یاغدایینا هیچ اویتگشیک گلمه دیگینی آیتدی. اونونگ افغانستان خلقینه کمک بریش اوچین درست و دوغری برنامه دوزلمدیگینی آنگلاتیون دیغینی یادلاتیور دییپ بلله دی. اونونگ یانیندا باشغه دا اونلارچه داشاری یورت نهادلاری دؤرلی اؤلکه لردن میلیونلارچه دالری انسان پرورلیک کمکلری اوچین خرچ ادن دیگینی و شوندا هم خلقینگ غینچیلیغی یرینده دیگینی یادلایور. دوغری دان هم بو نهادلارینگ کوپراک مصرف لاری اؤزلری نینگ لوژستیکی اورلارینه مصرف ادیپ خلقینگ دیریچیلیگینه اونچه اونس لاری یوق دیر. شونونگ یالی اوتن ییگیرمه ییلینگ دوامیندا و اوندان اونگیرأکلر هم شاهد دیریس که افغانستان خلقینه انجولارینگ اتیون و ادن یاردام لاری اونچالیق کامیاب دأل دیر.

کوپلرچه موسسه لرینگ خلق بیلن اتیون برخوردی ایکی یوزلی(سلیقه یی)دیر. میلیونلارچا دالر افغانستانی غایتادان غورماق اوچین ییغدیلار. یؤنه بو پوللاری اؤز شخصی دفترلرینه خرچ اتدیلر یاـدا هیچ بیرینه دواملی فایده سی یتمز یالی یرلره مصرف اتدیلر. ینه بولارینگ (انجولارینگ) اولی بیر غینچیلیغی هیچ حکومتی نهادلارینگ و یا کمک بریون اؤلکه لرینگ یانیندا اؤزلرینی مسئول حسابلانیوقلار و اولارینگ آلیون و بریون ایشلری هیچ کیمه معلوم دأل دیر.

افغانستان خلقی نینگ ایسلگی افغانستان خلقینا بریلیون کمک لری اؤلکأمیزینگ ملی نهادلاری طریقیندان بریپ خلقه بنیادی ایشلری غوروپ برمک اوچین خرچ ادیشی گرک و افغانستانینگ حکومتینده هم منظم و حساب بریون نهادلار دیر که اداره لاری غوروپ و بریلیون کمک لری دوغری و درست شکلینده خلقینگ دردینه دگر یالی ایشلره صرف ادیشلرینی ایسله یورلار.(دوغن)

ممکن است شما دوست داشته باشید