روزنامه وطنداران

اطلاعات و فرهنگ وزیرلیگی نینگ نشرات معینی: داشاری یورت خبرچیلاری حقیقت دان گوز یوم ماسالار

اطلاعات و فرهنگ و زیرلیگی نینگ مسئول لرینه گؤرأ: اسلامی امارتی نینگ پیروز بولالی باری، اولکامیزده ملی و بین الملی خبرچیلار ایشلرینی پاسگل سیز دوام بریپ دوران دیرلر. سونگقی دور- دا بیر قانچه داشاری یورت رسانه لاری، اسلامی امارتی خبرچیلارینگ ایشلرینه محدودیت دورتدی دییپ خبر یایراتدیلار.

اطلاعات و فرهنگ وزیرلیگی نینگ نشارات معینی مهاجر فراهی جنابلاری آژانس باختر بیلن ادن مصاحبه سیندا. حاضر بوتین اولکامیز بویونچه اوچ یوزدن گوپراک داخلی رسانه لار و ۱۴ سانی خارجی رسانه لار اوزایشلرینه دوام بریپ یورن لارینی؛ ینه ایکی یوزدن ارتیق داشاری یورت ژورنالیست نینگ بلله لیگینده بوتین اولیکامیز بویونچه ۷۰۰ یوز دن ارتیق خبرچیلار، خبرچیلیق ایشی نی مشغول دیغینی یادلاپ؛ اسلامی امارتی بولار ایشلرینی یغشی صورتده بجرمگی لری اوچین اولی ممکین چیلیگلر دورادن دندیگینی یادلادی.

ینه فراهی جنابلاری سوزنینگ دوامینده: سونگقی دورده بیر قانچه داشاری یورت خبرچیلاری، اسلامی امارتی رسانه لارینگ ایشلرینه محدودیت دورتدی دییپ ییرادان خبرلارینی یالان لاپ، بو خیلی خبرلارینگ حقیقت دان اوزاق دیغی بلله دی. فراهی جنایلاری سوزینه دوام بریپ، داشاریورت رسانه لاردان و بین المللی نهادلاردان، بولار یالی یالان خبرلار بیلن حقیقت دان گوزیوم مان دورشلارینی استادی.

ینه نشرات معینی اسلامی امارتی خاصدا اطلاعات و فرهنگ وزیرلیگی همیشه رسانه لارینگ حامی سی حکمینده، خبرچیلاری غولداپ دوریون بیرنجی مرجع دیگینی آیدی.

ممکن است شما دوست داشته باشید