روزنامه وطنداران

اطلاعات و فرهنگ وزیرلیگی نینگ نشرات ایشلر بویونچه معینی گون نیگ نامه ریاست لاری نینگ ایشکارلری بیلن دوشیشق گچردی

اطلاعات و فرهنگ وزیرلیگی نینگ، نشرات بویونچه معینی، مولوی مهاجر فراهی جنابلری گون نیگ نامه ریاست نینگ ایشکار لری، بیلن گچرن دوشیشغینده، جامعه دا رسانه لارنینگ نامه رولی باردیغینی اورده دوریپ گچدی.

آژانس باختر خبرچی سینه گؤرأ: بو بولان دوشیشیقده اطلاعات و فرهنگ وزیرلیگی نشرات بویونچه معینی بیر اولکأده رسانه لاری ینگ جایی آیراتین در، دنیابویونچه رسانه لار اولی رهبرلرینگ، گویچلی دولت لرینگ یاقیلیپ یا – دا آیاقده غالماسینه سبب بولیون گویجه ایه دیغینی یادلاب گچدی.

فراهی جنابلاری ینه سوزنینگ دامینده: موندان بویان خبربریون اورلاره ایراتین اونس بریلیپ بو توپارینگ ایش اورلارینه ممکن چیلیگ دوراجگدیگینی بللاب بو جایده ایشلایون ایشکارلرینگده آی لیقلاری اورده هم ضرور بولان ایشلری بجر جکدیگینی یادلاپ گچدی.

اطلاعات و فرهنگ وزیرلیگی نینگ نشرات بویونچه معینی فراهی جنابلاری ینه سوزنی دوامینده همه ایشگارلره یوزلانیپ اسلام نظام نینگ آستینده صداقت وتقوا لیق بیلن ایشلرینه دوام ادیپ همیشه خلقه و دنیا حقیقت و دوغرینی سوزلاپ، اسلامی ارزشلاری و اولکأنینگ ملی منافع سینی گوز اونگینه توتماقلارینی بویوردی.

ممکن است شما دوست داشته باشید