روزنامه وطنداران

اطلاعات و فرهنگ وزیرلیگی بابرینگ باغنی فرهنگ میراثلار سانینا نه ثبت بولماغینی استادی

افغانستان اسلامی امارتی یونسکو، خلق آرا علمی و فرهنگ غوراماسی ( سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل) دان بابرینگ باغینی دنیانینگ فرهنگی میراث لار کتاب نه ثبت ادمگینی استادی.

بابرینگ باغی گچن زمانلار داقی اولکأمیزده بولان سواشلار سببلی بیر آز ضرر گورپ تی، یونه اونگکی حکومت ینگ زماننده آغاخان موسسه سی طرفیندان غیتادان غوریلدی.

اطلاعات وزیرلیگی نینگ هنر و فرهنگ اورونباساری عتیق الله عزیزی جنابلارینه گؤرأ: بابرینگ باغی همه اوردان یونسکوینگ معیارینه برابردر، بو جایی تیزلیگده دنیانینگ ملی میراث لر  کتابینه ثبت بولماغینی استک بلدیردی.

اونینگ ایتماغینه گؤرأ: تاریخ نقطه نظریندان غرانینگ دا و باشغادام؛ اونلار سببلی گوز اونگینه توتماق بیلن اطلاعات و فرهنگ وزیرلیگی بیر مکتوب ارقالی یونسکو دن بو تاریخی باغینگ دنیا ملی میراث و فرهنگ کتابلارینه گیرزیلمه سی نی و ثبت ادیلمه سی نی ایسته دی.

بابرینگ باغی، باش یوز ییللیق تاریخه اییه بیر جای دیر. بو تاریخی بنأ سنه ۱۵۲۸ – نجی میلادی ییلده کابل ینگ شیر دروازه سی دییلیون جایده غورولاندیر.

بو باغ، اولی ترک دولتلارنینگ غوروجولاریندان بیری بولان ظهیرالدین محمد بابرینگ ایسله گی و بویروغی بیلن غورولاندیر. و اوزینی ده دنیادان اوتن سونگ شو باغه دفن ادیلن دیر. شو سببلی بو جایی بابرینگ باغی دییپ یادلایورلار.

بو باغ ینگ فرهنگی و تاریخی ارزشلارینه غارامازدان، بیر وقتلار بو جای ایلاده، آیراتین هم کابل یاشایجیلارینه سیل گاه بولوپ دا خدمت ادیپ گلیپ دیر.

سونگقی زمانلار بوجایده اولی کنسرت لر، تیاترلار، دورلی نمایشلار، علمی و ادبی ییغناقلار- ده گچیریلیورتی.

ممکن است شما دوست داشته باشید