روزنامه وطنداران

اطلاعات و فرهنگ وزیرلیگی اولیلاریلانینگ یغناغی بولوپ اوتدی

آژانس باخترنه گؤرأ: اطلاعات و فرهنگ وزیرلیگی نینگ باشلیغی ملاخیرالله خیرخواه جنابلاری نینگ ریاستینده بو وزارت، اورنباسارلاری، اداره باشلیقلاری نینگ غاتناش ماغی بیلن یغناق بولوپ گچدی.

بویغناقده ملاخیرالله خیرخواه جنابلاری آلیپ بارلیون ایشلر اورده سوز یوردییپ، هر ایشینگ اوزموقع سینده و وقتینده ییرینه یترلمگینی، بو وزیرلیگده بار بولان مالی ممکین چیلیگینی درست صورتده همه اداره لارینگ هماهنگلیگی بیلن اولانل ماغینی تأکیدلاپ اداره باشلیقلارینه ادلمالی ایشلر اورلار ده بیر قانچه بویریق لاری بردی.

یغناغین دوامینده غاتناشانلارینگ هر بیریلری اوز نوبتی بیلن، اداره – دا باربولان غینچیلیقلارباره- دا سوزلاپ بواورده اوزپیشنهادلارینی اوترانلاربیلن شارک اتدی.

ملاخیرالله خیر خواه جنایلاری یغناغه غاتناشانلارینگ سوزلارینی دنگلاپ، بولارینگ پیشنهادلاری اورده ییری گیلنده گرکلی بولان ایشلارینگ ادلجکدیگینه اطمینان بردی.

ممکن است شما دوست داشته باشید