روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ارسال پیام


  اطلاعات تماس

  رئیس روزنامه ها: فرید احمد فرهنگ

  شماره تماس: ۰۷۰۴۰۰۸۰۸۰

  آمر و مدیر مسئول: داد محمد عنابی

  شماره تماس: ۰۷۸۱۲۶۳۲۲۰

  مدیر عمومی ویب سایت: سید فضل الحق فایز

  شماره تماس: ۰۷۰۰۰۲۲۱۱۶

  آدرس: مکروریان دوم، مطابع آزادی، منزل سوم ریاست روزنامه ها

  ایمیل آدرس: info@dailies.gov.af
  ویب سایت: www.dailies.gov.af