روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ارسال پیام


  اطلاعات تماس

  رئیس روزنامه ها: م محمد ابراهیم نبیل

  شماره تماس: ۰۷۸۲۰۸۰۶۶۶

  آمر و مدیر مسئول: فاروق غلجی

  شماره تماس: ۰۷۷۸۶۳۵۸۵۲

  مدیر عمومی ویب سایت: فریدون احمدیار

  شماره تماس: ۰۷۲۸۸۱۵۹۰۹

  عضو مدیریت ویب سایت: محمد صدیق نوری

  شماره تماس:۰۷۹۹۲۴۹۹۹۹

  آدرس: محمدجان خان وات، تعمیر وزارت اطلاعات و فرهنگ، منزل چهارم ریاست روزنامه ها

  ایمیل آدرس: info@dailies.gov.af
  ویب سایت: www.dailies.gov.af