روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان
مرور رده

مصاحبه

چه‌گونه از ادبیات نفرت عبور کنیم؟

بخش دوم   /   آصف مهاجر خشونت کلامی چیست؟ خشونت کلامی معمولاً یکی از انواع خشونت هاست. چهار نوع خشونت بیشتر برجسته و شناخته شده است: خشونت جسمی، جنسی، اقتصادی و کلامی. خشونت کلامی و یا ادبیات خشن  و خشونت گرا، با توجه به توسعه تکنالوژی و فناوری ارتباطات می تواند در لحظه ی کوتاه اما به صورت گسترده جریان پیدا کرده و موج ایجاد کند. با این حساب،…
ادامه مطلب ...

برای کاهش و جلوگیری از خشونت علیه زنان، برنامه‌های کارا و موثری رویدست گرفته شود

همه سال از روز رفع خشونت علیه زنان در افغانستان، با تدویر کنفرانس‎ها، سیمینارها و گردهمایی ها، تجلیل و گرامی‎داشت صورت می‎گیرد. اما این پدیده‎ی شوم افزون بر این ‎که کاهش نیافته، بل افزایش هم کسب کرده است. 
ادامه مطلب ...

تلاش‎هـا باید روی ختم جنگ و تأمین صلح پایـدار متمرکز باشد

تداوم جنگ، خونریزی، نبود ثبات و بحران دوامدار درافغانستان از 41 سال به اینسو مردم ما را می‎آزارد و شدت آن نه تنها به هستی مادی و معنوی کشورآسیب وارد کرد؛ بل زیرساخت‎های اجتماعی، اقتصادی و حتا فرهنگی‎مان را چنین ضربه زد که بسیار دشوار و در برخی از موارد حتا محال است تا این صدمات را از میان برد.
ادامه مطلب ...