روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

۱۵۰ معتاد در ولایت بلخ پس از تداوی به زندگی عادی برگشتند

شریعت: همزمان با عید سعید فطر یکصد و پنجاه معتاد از مرکز تداوی معتادین بلخ بعد از صحت یاب شدن فارغ گردیدند. مسوولین مدیریت مبارزه با مواد مخدر پولیس بلخ می‌گوید: بعد از حاکمیت امارت اسلامی در کشور بیش از سه هزار معتاد در ولایت بلخ صحت یاب شده اند.

همزمان با عید سعید فطر بیش از یکصد و پنجاه نفر معتاد به مواد مخدر که توسط قومندانی امنیه بلخ از شهر جمع آوری و به مرکز تداوی معتادین انتقال یافته بود به همکاری ریاست صحت عامه بلخ، بعد از یک دوره سه ماهه صحت یاب شده و طی مراسمی تعهد نمودند که دو باره به اعتیاد رو نیاورده و مثل انسان‌های سالم در کنار خانواده‌های خویش زنده گی می نمایند.

حکمت الله یک تن از معتادین صحت یاب شده با تشکری از قوماندانی امنیه و ریاست صحت عامه بلخ می‌گوید: قبل از اینکه صحت یاب شوم همه روزه مورد تمسخر مردم و جامعه قرار داشتم ولی حالا تازه فهمیدم که زندگی شرافتمندانه چقدر زیبا می‌باشد و تعهد کرده ام که دیگر از این مرض کشنده وخطرناک دوری می جویم.

نور محمد عضو مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس بلخ می‌گوید که این قومندانی با همکاری ریاست صحت عامه بلخ و مراکز ترک معتادین، بعد از حاکمیت امارت اسلامی در کشور بیش از سه هزار معتاد را تداوی نموده و اکنون  نیز نزدیک به یک هزار معتاد در مراکز معتادین تحت درمان قرار دارند.

داکتر مسعود کارشناس امور اجتماعی، عامل اصلی آلوده شده جوانان به مواد مخدر را فقر، بیکاری و موجودیت مواد مخدر در کشور می‌داند. وی از نیروهای امنیتی می‌خواهد که با تمام تلاش جلو نشر و پخش مواد مخدر را بی‌گرند تا جوانان ما از این سونامی خاموش نجات پیدا نمایند.

به گفتۀ مسوولین ریاست مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس بلخ یازده کمپ ترک معتادین خصوصی و دولتی برای بازیافت صحت معتادین در ولایت بلخ فعالیت دارد که اکنون نزدیک به یک هزار معتاد در یازده کمپ تحت درمان و صحت یاب شدن میباشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید