روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

۱۲۵ امبولانس تازه خریداری شده به وزارت صحت عامه تسلیم داده شد

شریعت: اداره امور ۱۲۵ امبولانس را به وزارت صحت عامه تسلیم داد.

یکصد و بیست عرداه واسطه امبولانس که از سوی اداره امور خریداری شده است به وزارت صحت عامه تحویل داده شد.

این امبولانس‌ها که با هزینه شش میلیون و چهار صد و پنجا و یک هزار دالر امریکایی از سوی ریاست تدارکات ملی اداره امور از ازبکستان خریداری شده است  که دیروز از سوی شیخ نورالحق انور رییس عمومی  اداره امور به مسوولان وزارت صحت عامه تحویل داده شد.

شیخ نورالحق انور رییس عمومی اداره امور هنگام سپردن این وسایط به وزارت صحت عامه گفت: امارت اسلامی افغانستان بر اساس نیاز، یکصد و بیست و پنج عراده امبولانس را از کشور ازبکستان از بودجه امارت اسلامی خریداری کرده است که دیروز به وزارت صحت عامه تحویل داده شد، که بعدا از سوی این وزارت  در اختیار نهادهای صحی در مرکز و ولایت کشور قرار خواهد گرفت.

او گفت عرضه خدمات صحی برای مردم از اولویت‌های امارت اسلامی می‌باشد و در این راستا تلاش بیشتر می‌نماید.

شیخ الحدیث مولوی عبدالرحیم رحیمی سرپرست ریاست تدارکات ریاست عمومی اداره امور در مراسم تحویل دهی این وسایط گفت: تدارکات ملی اجناس مورد نیاز را برای ادارات تهیه و فراهم می‌کند تا ارائه خدمات برای مردم سهل‌تر شود و خریداری یکصد و بیست پنج عراده امبولانس روی همین هدف صورت گرفته است.

مولوی محمد اسحاق عاصم صاحب زاده معین وزارت صحت عامه  از تلاش‌های ریاست عمومی اداره امور در راستای فراهم کردن تجهیزات طبی به خصوص امبلانس‌ها برای آن وزارت اظهار سپاس کرد.

او گفت این وسایط برای نهادهای صحی در مرکز و ولایت‌ها  توزیع خواهد شد.

در اخیر شیخ نورالحق انور از آنانی که در تهیه و تدارکات این امبولانس‌ها تلاش کرده بودند تقدیر کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید