روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

یک پروژه برق در شهر شبرغان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

مسوولان شرکت برشنا در ریاست جوزجان برشنا شرکت می گویند، در ادامه تطبیق پروژه های توسعوی انرژی برق این بار یک پایه ترانسفرمر را در قریه سلجوق اوبه شهر شبرغان افتتاح و به بهره برداری سپرده اند.

عبدالجیل راسخ رییس شرکت برشنا در جوزجان می گوید: به اساس پلان های توسعوی و توزیعی انرژی برق یک پایه ترانسفرمر ۲۵ کیلوولت امپیر را افتتاح وبه بهره برداری سپرده اند.

به گفتۀ رییس شرکت برشنای جوزجان، با تکمیل این پروژه ۳۰ خانواده در قریه سلجوق اوبه شهر شبرغان از انرژی برق مستفید شده اند.

آقای راسخ می افزاید، هزینۀ این پروژه که بالغ به ۴۸۰ هزار افغانی می شود از بودجه شرکت برشنای جوزجان ومردم پرداخت شده است.

شماری از باشنده گان قریه سلجوق اوبه شهر شبرغان می گویند: پس از گذشت سال‌های متمادی از نور برق مستفید شده اند که پیش از این در نبود برق با مشکلات فراوانی روبرو بودند.

عبدالواسیع هاشمی، معاون عملیاتی شرکت برشنای جوزجان می گوید: روند تطبیق پروژه‌های توسعوی و توزیعی انرژی برق در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت جریان دارد.

به گفتۀ معاون عملیاتی این شرکت، با تکمیل این پروژه‌ها صدها خانواده در این ولایت از انرژی برق مستفید می شوند.

این گفته ها در حالی ابراز می شود که شرکت برشنای جوزجان در جریان یک ماه سه پایه ترانسفرمر را در این ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید