روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

یک سال افغانستان در سایه نظام امارت اسلامی؛ دست آوردها امید وار کننده است

اسفندیار

یک سال از عمر حکومت امارت اسلامی گذشت. ایجاد وابستگی شدید در دو دهه گذشته از یک‌سو و نوپایی حکومت جدید از سوی دیگر، سبب شد تا افغانستان در ماه‌های نخست سال فراز ونشیب های متعددی را در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و…، تجربه کند. زمانی این حکومت زمام امور را به دست گرفت که افغانستان دو تحول کم سابقه را هم‌زمان تجربه کرد؛ یکی خروج شتابزده نیروهای اشغالگر امریکا و ناتو که پس از سال ۲۰۰۱ به این کشور چیره گشتند و وهزاران نقض حقوق بشری را انجام دادند و در فرجام وقیحانه بیرون شدند. دومی هم فروپاشی نظام پوشالی تحت حمایت آن‌ها در افغانستان بود که تا گردن در فساد، بی عدالتی و بی بندوباری غرق بود. این تحولات عظیم حالت روانی خاصی در میان شهروندان کشور ایجاد کرد و توانست اوضاع  را تحت تاثیر آورد. این حالت سبب شد اوضاع اقتصادی، اجتماعی وسیاسی به نحوی به سوی آشفته گی تمایل پیدا کند به گونه‌ی که هیولای ترس از برهم خوردن اوضاع وباز شدن عرصه به اژدهای ناامنی وخشونت صبر وقرار شهروندان را به چلنج بزرگی برابر ساخت.

سال گذشته در چنین ایام اکثریت نمایندگی‌های افغانستان تعطیل شد، موسسات ونهادهای بین المللی عزم خروج از افغانستان را در پیش گرفتند. نهادهای اقتصادی بین المللی بخش های وسیعی از فعالیت های خود در افغانستان را به حالت تعلیق در آوردند. برخی از سرمایه گذاران به بیرون کردن سرمایه های از افغانستان مبادرت ورزیدند که باعث شد موجی از مهاجرت، بیکاری و نا امیدی فضای کشور را در نوردد وبخشی وسیع از جامعه به رکود مواجه شود.

فساد پیشگان، قاچاقبران و بزهکاران نیزعرصه را برای خود مساعد دیدنده بودند تا به جولان بیشتر بپردازند ودر صدد بهره گیری از وضع پیش آمده شوند.

با این وصف این همه اعتماد واطمینان به آینده در میان توده های عادی اندکی با چالش رو به رو شد. از سوی هم اندیشه وران وصاحب نظران اگر وضعیت پیش آمده را فرصتی میدانستند تا افغان‌ها خود را به اثبات برسانند واطمینان می ورزیدند که مردم ما توان مقابله با مشکلات را دارند. اما چنین نبود بلکه در عوض آنان این وضعیت را یک تهدید فکر می‌کردند وخوف این را داشتند که همه چیز به یکباره گی فرو ریخته وهمه روند ها خراب گردیده است.

اما با گذشت یکسال می بینیم که اوضاع نه تنها در حالت قبلی بر جای ماند بلکه زمامداران حکومت امارت اسلامی با درایتی که از خود نشان دادند دستاوردهای بی شماری را برای افغانستان رقم زدند. افغانستان در این مدت توانست سیاست خارجی مثبت ومتینی را در پیش بگیرد که اکنون روابط ما با کشور های جهان به سوی عادی شدن در حرکت است. موقف افغانستان در سطح منطقه وجهان هر روز بیش از روز دیگر افکار واندیشه ها را به خود معطوف و روابط با کشورها وسازمان های منطقوی را استحکام می‌بخشد. کار شماری از پروژه های اقتصادی آغاز شد و برخی هم در حال اجرایی شدن است وعنقریب کارهای عملیاتی شان شروع شود.

حکومت برنامه های خود را با قوت بیشتر به اجرا گرفته، در بخش مبارزه علیه فساد اداری، حکومتداری خوب، بهینه سازی زیربناها در همه عرصه‌ها و سرانجام تامین امنیت و دفاع از موجودیت نظام وناکام سازی دشمنان در رسیدن به اهدافش دستاوردهای خوبی را برای مردم افغانستان رقم زده.

بدون شک بعضی مشکلاتی هم وجود دارد که هنوز توان وقدرت تدبیر ومدیریت دولتی را می‌طلبد. اما مهم این است که وحدت مردم، تامین امنیت و محوی فساد عنوان سرمایه بزرگ پشتوانه این حکومت در رفتن وحرکت به سوی اهداف ملی ما می باشد.

چنانچه قبلا هم به چالش‌های آغاز سال اشاره شد و در چنین یک حالتی طبعی ترین حد ممکن شرایط خیلی بحرانی به نظر می‌رسید اما نه تنها که بحران در افغانستان مدریت شد بلکه دست آوردهای چشمگیری در این مدت کسب گردید که در طول بیست سال بی سابقه بود.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید