روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

کار قیر ریزی سرک نساجی بگرامی کابل آغاز گردید

شریعت: ریاست کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل، کار قیر ریزی خط اصلی سرک نساجی بگرامی کابل را به درازای ۱۳۵۰ متر آغاز کرد .

کار سرک نساجی بگرامی را چندی قبل ریاست کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل، در مجموع به درازای ۲ هزار و ۷۰۰ متر و پهنای  ۱۰٫۵ متر در دو خط آغاز کرده بود و از جمله کار قیرریزی یک خط اصلی این سرک به درازای ۱۳۵۰ متر پس از تکمیل زیرساخت و بدنه خاکی آن دیروز آغاز گردید.

دیزاین این سرک در چهارخط اصلی و فرعی شامل ساخت آبروها، پیاده روها، گلدان ها، تنویر و خط اندازی روی جاده است.

ریاست کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل تلاش دارد که کاراین سرک به شکل اساسی در سال جاری تکمیل شود .

ممکن است شما دوست داشته باشید