روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

کار جغل اندازی ۳۰ کیلومتر جاده در شاهراه سالنگ تکمیل و به بهره داری سپرده شد

رانندگان از ترمیم شاهراه از سوی وزارت فواید عامه و ریاست حفظ ومراقبت سالنگ ها ابراز خورسندی کرده می گویند با ترمیم این جاده سهولت در رفت وبرگشت آنان ببار آمده است.

با این حال مسولان حفظ ومراقبت سالنگ ها از فعال سازی بخش های از تونل وترمیم باقیمانده شاهراه نیز ازاطمینان می دهند.

پس از سقوط نظام گذشته و روی کار آمدن ا.ا در افغانستان گذر از جاده ناهموار شاهراه سالنگ آسان نبود و روزانه چندین وسایط تناژ بلند و مسافر بری به علت تخریب جاده واژگون شده و عابران را به کام مرگ می کشاند اما اکنون این جاده از سوی امارت اسلامی ترمیم شده و وسایط خورد و بزرگ بدون کدام چالشی ازین مسیر عبور می کنند.

عابران و رانندگان در شاهراه سالنگ این اقدام وزارت فواید عامه و فعالیت های حفظ و مراقبت سالنگ ها را می ستایند واز تسهیلات بوجود آمده درین مسیر در حکومت ا.ا.ا راضی به نظر می رسند.

با این حال مسولان حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند که ترمیم ۳۰ کیلومتر جاده مبلغ  ۵۳ میلیون افغانی هزینه برداشته و همچنان سیستم برق و تهویه تونل نیز فعال شده است.

از سوی هم مسولان در شاهراه سالنگ از کمبود امکانات وپرداخت نشدن حقوق ماهانه شان در آستانه سرمای زمستان ابراز نگرانی کرده بر رفع آن از سوی مسولان ا.ا.ا تاکید می کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید