روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

کار ترمیم اساسی  شاهراه کابل- قندهار آغاز گردید

شریعت: وزارت فواید عامه می گوید کار ترمیم اساسی شاهراه کابل- قندهار آغاز شد.

دفتر مطبوعاتی وزارت فواید عامه امارت اسلامی دیروز با نشر خبر نامه یی گفت که کار ترمیم اساسی قسمت اول شاهراه کابل – قندهار از ولایت قندهار الی ولایت زابل توسط پرسونل و ماشینری وزارت فوایدعامه آغاز گردید.

مولوی حمید الله مصباح سخنگوی وزارت فوایدعامه در برنامه افتتاح گفت: وزارت فوایدعامه پلان دارد تا شاهراه کابل – قندهار و شاهراه سالنگ را در هماهنگی با بخش خصوصی اعمار و ترمیم اساسی کند.

وی افزود: شاهراه کابل – قندهار در حدود ۹۰۰ کیلومتر طول دارد، امروز کار ترمیم اساسی یک بخش آن از سوی وزارت فوایدعامه آغازشد.

همچنان محمد نور نعیمی رئیس سروی و پروژه سازی این وزارت گفت: شاهراه کابل – قندهار یکی از شاهراه مهم و اساسی کشور است که برعلاوه وصل چندین ولایت افغانستان در قسمت گسترش تجارت و ترانزیت نقش مهم و اساسی دارد.

وی اضافه کرد، کار ترمیم اساسی این بخش تا ۶ ماه آینده تکمیل خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید