روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

کارزار آگاهی‌دهی پیرامون اضرار آلودگی هوا آغاز شد

کارزار ملی آگاهی دهی در مورد اضرار آلودگی هوا و روش های مبارزه با این پدیده، روز یکشنبه(۱۳میزان) آغاز گردید.
این برنامه به گونۀ مشترک از سوی ادارۀ حفاظت از محیط زیست و وزارت اطلاعات و فرهنگ راه اندازی شده و هدف آن آگاهی دهی به شهروندان در مورد اضرار آلودگی هوا است.
عزت الله صدیقی، معین مسلکی ادارۀ حفاظت از محیط زیست در در مراسم افتتاحیۀ این برنامه، استفاده از زغال سنگ را عامل عمدۀ آلودگی هوا در کابل و شهر های دیگر خواند و از مردم خواست، کار گیری از زغال سنگ را کنار بگذارند و یا استفاده از آن را کاهش دهند.
وی از رسانه ها خواست که در این خصوص صدای بلند و اثر گذار داشته باشند.
عبدالمنان شیوای شرق، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در کنار آن که حفاظت از محیط زیست را یک مکلفیت دینی خواند، گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ برای آگاهی دهی عامه از اضرار آلودگی هوا٬آمادۀ همکاری است و حاضراست از طریق ادارت مرکزی و ولایتی خود گفتمان ملی را به خاطر کاهش آلودگی هوا راه انداری کند.
شیوای شرق گفت که ما کار را برای آگاهی مردم از اضرار آلودگی هوا از ماه میزان آغاز کردیم ٬این برنامه تا ماه قوس که آغاز فصل سرما است ادامه خواهد یافت که در آن کوشیده می شود تا مردم از طریق رسانه ها ازپیامدهای ناگوار تخریب محیط زیست و آلودگی هوا آگاه شوند.

ممکن است شما دوست داشته باشید