روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

وزارت مالیه:بیش از ۱۲۷میلیارد افغانی از عواید ملی گردآوری شده است

وزارت مالیه اعلام کرده است از آغاز سال مالی تاکنون ۱۲۷ میلیارد و ۲۰۳ میلیون افغانی از عواید ملی کشور گردآوری شده است. سال مالی تا دو ماه و چهارده روز دیگر در آخر قوس به پایان می‌رسد.
در خبرنامه‌یی که روز چهارشنبه، شانزدهم میزان از سوی این وزارت نشر شدi، آمده است که از این میان ۹ میلیارد و ۴۰۷ میلیون افغانی در جریان دو هفتۀ گذشته گردآوری شده است. خبرنامه می‌افزاید که ۱۲۷ میلیارد افغانی عواید امسال، مبالغی را شامل می‌شود که از مستوفیت‌ها، گمرک‌ها و مجراهای مالیاتی و غیرمالیاتی در بودجۀ دولت جمع‌آوری شده است.
در بخشی از این خبرنامه همچنان به مصرف بودجۀ ملی در جریان سال روان مالی پرداخته شده است. بر اساس این خبرنامه، ۲۷۹ میلیارد و ۹۰۴ میلیون افغانی که در مجموع ۵۹ درصد بودجۀ عادی و انکشافی دولت را در جریان امسال شکل می‌دهد، تاکنون از حساب دولت مصرف شده است.
این در حالی است که پس از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور، افزون بر کاهش چشم‌گیر عواید دولت، بودجۀ برخی از برنامه‌های انکشافی نیز تعدیل شده و به برنامه‌های مبارزه با ویروس کرونا اختصاص یافته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید