روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

وزارت امور خارجه:یک هیأت عالی‌رتبهٔ ترکیه به منظور توافق با‌ تجار افغان ‌و وزارت‌های سکتوری به کابل سفر می‌نماید

شریعت: وزارت امور خارجۀ امارت اسلامی می گوید؛ افغانستان و ترکیه روی ایجاد تیم مشترک کاری به هدف رشد سرمایه‌گذاری و تجارت دوجانبه توافق کردند.

وزارت امور خارجه دیروز با نشر خبر نامه یی گفته است؛ ریاست امور اقتصادی وزارت امور خارجۀ امارت اسلامی  نشست اقتصادی آنلاین را  به همکاری سفارت افغانستان در ترکیه برگزار کرد.

درین‌ نشست آنلاین، محمد التواز، رئیس امور اقتصادی حزب جدید رفاه و نمایندگان بخش‌های زراعت، شرکت‌های ساختمانی و معادن ترکیه و از جانب افغانستان؛ نمایندگان وزارت‌های امور  خارجه، معادن، تجارت، صنایع، مالیه و اتاق‌های تجارت و صنایع اشتراک کرده بودند.

درین ‌نشست روی معادن، ترانسپورت، زراعت، فرصت‌های تجاری در افغانستان و مسیرهای صادرات و واردات بحث صورت گرفت و دو طرف روی ایجاد تیم مشترک کاری به هدف رشد سرمایه‌گذاری و تجارت دو جانبه توافق کردند و افزودند که یک هیأت عالی‌رتبهٔ با صلاحیت از ترکیه به منظور توافق با‌ تجار افغان ‌و سایر وزارت‌های سکتوری به کابل سفر کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید