روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

هزاران خانواده درغور مواد خوراکی دریافت کردند

آژانس باختر: سازمان جهانی غذا به همکاری موسسۀ  افغان اید، برای سه هزارودوصد وسی وسه خانوادۀ بی بضاعت در غور مواد خوراکی توزیع کرد.

یک مسوول موسسۀ افغان اید به خبرنگار محلی آژانس باخترگفت که سازمان جهانی غذا به منظور جلوگیری از بحران اقتصادی درکشور ودستگیری خانواده های بی بضاعت در شهر فیروز کوه مواد خوراکی که شامل: آرد، روغن، دال ونمک است؛ برای سه هزارودوصد وسی وسه خانوادۀ بی بضاعت، توزیع کرد.

وی افزود که این خانواده های نیازمند از قبل سروی وشناسایی شده بودند.

ممکن است شما دوست داشته باشید