روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

معین وزارت داخله در جریان سفرش به بدخشان: علاوه بر تشکیلات قبلی ۱۸۰۰ تن در صفوف پولیس بدخشان افزوده شده است

شریعت: معین تامینات وزارت امور داخله در راس هیئتی جهت تطبیق تشکلات جدید و تصفیه صفوف به ولایت بدخشان سفر کرد.

مولوی محمد مُحسن هاشمی معین تامینات وزارت امور داخله در راس هیئتی جهت تطبیق تشکیلات جدید، تصفیه صفوف پولیس و اخراج اشخاص نامطلوب و جابجایی مجاهدین در صفوف پولیس که امروز به ولایت بدخشان سفرکرد، از ازدیاد ۱۸۰۰تَن در صفوف پولیس قوماندانی علاوه بر تشکیلات اداره قبلی خبر داد.

وی گفت که با این حال کمیت منسوبین پولیس در بدخشان به ۴۵۰۰ تن  می رسد. و اما مشخص ننمود که سفر آنان در این ولایت برای چند روز آینده دوام خواهد داشت.

مولوی عبدالغنی فایق والی بدخشان طی صحبت های تطبیق تشکیلات جدید، بررسی و تصفیه صفوف پولیس را از سوی هیئت مرکز اقدام نیک دانست وافزود که کثرت افراد غیرشایسته و نامطلوب که به جرائم گوناگون متهم هستند باعث زیان وضرر درصفوف امارت اسلامی گردیده از قوماندانان و مجاهدین خواست که با هیئت اعزامی وزارت امور داخله در شناسایی این طیف انسانها همکاری همه جانبه نمایند.

او همچنان گفت: سایر اشخاصی که در هنگام مبارزات مسلحانه دوشا دوش سایر مجاهدین جهاد نمودند و اکنون در بی سرنوشتی بسر می برند، زمینه استخدام در وظایف رسمی برایشان در نظر گرفته  شده است .

ممکن است شما دوست داشته باشید