روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

معاون رئیس جمهور:  از روند تطبیق پروژه‌های عمرانی در شهر کابل به گونه‌ی دقیق نظارت شود

در جلسۀ به ریاست استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور و با حضور وزیر شهرسازی و اراضی، شاروال کابل و رئیسان نواحی سیزده و ششم شهرکابل، قوانین و مقررات آماده شده برای تنظیم امور شهری و زمینداری، توزیع اسناد مالکیت زمین و رسیدگی به مشکلات غصب زمین، تطبیق پروژه های انکشافی در غرب کابل، بهسازی گذرهای نواحی مختلف شهر کابل، ماسترپلان شهر بامیان و چگونگی مدیریت امور شهری درولایت دایکندی مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدا استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور سکتور شهری را مهمترین رکن خدمات شهری برای ارائه خدمات به شهروندان کشور عنوان کرده گفت که در گذشته به این سکتور و چگونگی ارائه خدمات شهری به مردم و تأسیس زیر بناهای شهری کمتر توجه صورت می گرفت؛ لذا بزرگ شهر ها با موجی از بناهای خود سر، غیر معیاری و بدون اساسات شهری مواجه هستند اما در حکومت وحدت ملی این مورد همواره مورد توجه جدی قرار داشته و قوانین و مقررات و در کل چارچوب حقوقی خوبی تهیه شده است.

وی با تأکید براینکه نحوۀ ارائه خدمات و میزان رضایت مردم ازآن، باید توسط ادارات سکتوری مورد ارزیابی قرار گیرد، از ادارات مسؤول خواست که در زمینۀ اطلاع رسانی به مردم باید تدابیری بهتری را روی دست گیرند.

دراین جلسه، رسیدگی به مشکلات غصب زمین و انجام مکلفیت های قانونی ادارات ذیربط مورد بررسی قرار گرفت. معاون رئیس جمهور گفت حکومت از ادارات مسؤول می خواهد که روند رسیدگی به مشکل غصب زمین را هرچه بیشتر سرعت داده پالیسی جلوگیری از غصب زمین، مقررات و لوایح مربوطه ترتیب و نهایی گردد. به گفته وی، ستره محکمه، وزارت شهرسازی و اراضی، وزارت عدلیه و لوی سارنوالی از جمله اداراتی اند که باید هرچه سریعتر ملکفیت های قانونی خویش را دراین زمینه انجام دهند.

در بخش دیگرجلسه، جریان تطبیق پروژه های انکشافی درغرب کابل مورد بررسی قرارگرفت. استاد دانش در این زمینه گفت که روند تطبیق بیست پروژه انکشافی در غرب کابل جریان دارد و ادارات ذیربط به خصوص شاروالی کابل مکلف است که از چگونگی تطبیق این پروژه ها به درستی نظارت کند.

وی در رابطه به تطبیق پروژۀ سرک ۴۰ متره شهرک عرفانی در غرب شهر کابل گفت که تطبیق این پروژه ازسوی شاروالی کابل آغاز شده و باشندگان منطقه نیز در این زمینه همکاری دارند. وی اما به توزیع بدیل ملکیت های آن عده از ساکنان منطقه مذکور که جایداد های شان در روند تطبیق پروژه تخریب گردیده است تأکید ورزیده گفت که هرچه زود تر بدیل ملکیت مردم توزیع گردد.

در این جلسه معاون رئیس جمهور در مورد ماسترپلان شهربامیان و همچنین چگونگی مدیریت امور شهرسازی ولایت دایکندی از وزارت شهر سازی و اراضی خواست که مسئولیت های خویش را در این دو زمینه به موقع انجام دهد.

سپس محمد جواد پیکار وزیر شهر سازی و اراضی گفت که تاکنون ۴٫۵ میلیون جریب زمین توسط بانک زمین سروی و در بانک اطلاعات زمین ثبت شده است.

وی در مورد توزیع بدیل ملکیت های تخریب شده مردم در جریان اعمار سرک چهل متره شهرک عرفانی نیز گفت که ملکیت بدیل در یکی از ساحات غرب کابل تثبیت شده و روند توزیع نمرات از سوی شاروالی آغاز شده و خط اندازی ساحه نیز پس از ایجاد همگاهنگی لازم با ادارات دیگر از جمله وزارت دفاع ملی در روزهای نزدیک آغاز می گردد.

در این جلسه احمد زکی سرفراز شاروال کابل از سرعت تطبیق برنامه های انکشافی در غرب کابل اطمینان داد و گفت که روند پاک کاری و آماده سازی سرک چهل متره عرفانی به زودی تکمیل و توزیع بدیل جایدادهای مردم نیز در هماهنگی با وزارت شهرسازی و اراضی به زودی آغاز می گردد.

شاروال کابل اما در مورد تسهیلات بیشتر شهری درغرب کابل از جمله در دشت برچی گفت که بسیار ضرور است که در دراز مدت برنامه های اجرایی سنجیده شده در چارچوب پلان های انکشافی از قبیل اعمار سرک ها، کانالیزسیون، زیربنای شهری و دیگر تسهیلات لازم برای این منطقه در نظر گرفته شود.  

ممکن است شما دوست داشته باشید