روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

معاون دوم رییس جمهور: در تطبیق برنامه‌ی توانمند‌سازی زنان، به ولایات کمتر انکشاف‌یافته توجه بیشتر شود

جلسه‌ی کمیته‌ی جندر و امور زنان، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد.

در این جلسه پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت مورد بررسی قرار گرفت و از تطبیق پروژه‌ی پروموت (برنامه‌ی توانمندسازی زنان) نیز گزارش تحلیلی ارائه شد.

برنامه‌ی پروموت یا توانمندسازی زنان، به مثابه‌ی تعهد مشترک حکومت افغانستان و اداره‌ی توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا (USAID) با هدف حفظ دست‌آوردهای زنان افغانستان طی بیشتر از یک دهه‌ی گذشته و آموزش نسل جدید زنان با مهارت‌های رهبری طراحی شده است تا زنان بتوانند در توسعه‌ی حکومتداری، جامعه‌ی مدنی و اقتصاد افغانستان نقش فعال داشته باشند.

بر اساس گزارش نمایندۀ دفتر USAID و تیم پروموت، برنامه‌های توانمندسازی زنان تا کنون در بخش‌هایی چون توسعه‌ی رهبری زنان، زنان در حکومت، زنان در اقتصاد و مشارکت زنان، تطبیق شده و این برنامه در زمینه‌های یادشده با دست‌آوردهای خوبی نیز به همراه بوده است.

بر مبنای این گزارش، برنامه‌ی آموزشی «جوانه» برای زنان جوان و برنامه‌ی آموزشی «رویش» برای دختران نوجوان آموزش‌های مهارت رهبری را فراهم می‌کند که تا کنون به تعداد بیش از بیست هزار نفر از این دو برنامه آموزشی فراغت یافته‌اند.

همچنین تیم پروموت گزارش داد که مبارزه با خشونت، دسترسی به عدالت، تعلیم، صحت و مشارکت سیاسی از جمله اهداف برنامه‌ی «مشارکت» از بخش برنامه توانمند‌سازی زنان است.

در پی این گزارش، معاون رییس جمهور، برنامه‌ی توانمند‌سازی زنان را هدف مشترک مردم، حکومت افغانستان و نهادهای همکار بین‌المللی عنوان کرده و نسبت به تقویت این برنامه تأکید کرد.

وی افزود که همکاری نزدیک بین برنامه‌ی پروموتِ دفتر USAID و اداراتی چون وزارت انکشاف دهات، وزارت مهاجرین و عودت‌ کنندگان، وزارت معارف و دیگر نهادهای مرتبط، می‌تواند از کارهای تکراری جلوگیری و همکاری‌های متقابل را افزایش دهد.

معاون رییس جمهور همچنین تأکید کرد که وزارت امور زنان گزارش‌های برنامه‌ی پروموت را به کمیته‌ی جندر و امور زنان ارائه کند تا ادارات دولتی ضمن شناسایی مشکلات، برای تأمین همکاری‌های مؤثر اقدام کنند.

وی افزود که اجراکنندگان برنامه‌ی پروموت باید با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از نزدیک همکاری داشته، زنان و دختران آموزش‌دیده را ترغیب کنند تا بتوانند از طریق مشارکت در برنامه‌های رقابتی، زمینه‌ی جذب آنان در ادارات دولتی فراهم گردد.

معاون رییس جمهور از اجراکنندگان برنامه‌ی پروموت به تأکید خواست تا به ولایات کمتر انکشاف یافته بیشتر توجه کنند. وی گفت که در زمینه‌ی مشارکت زنان نیز باید تلاش گردد تا آنها بتوانند در برنامه هایی چون انتخابات و دیگر موضوعات اجتماعی و سیاسی سهم فعال بگیرند.

در بخش دیگری از جلسه‌، پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت، توسط وزارت امور زنان به جلسه ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت. این پالیسی به هدف دسترسی زنان به حق مالکیت و میراث از طریق تسریع روند اجراآت نهادهای عدلی و قضایی با توجه به برنامۀ توانمند‌سازی زنان وضع گردیده است.

افزایش آگاهی عامه در رابطه به حق میراث، مالکیت، مَهر و نفقه، ایجاد سهولت در پروسۀ اخذ میراث، فراهم‌شدن مساعدت‌های حقوقی برای زنان و تضمین یک نظام مصئون حق مالکیت برای زنان، از اهداف این پالیسی است.

استاد دانش طرح این پالیسی را مهم خواند، اما تأکید کرد که مصادیق مالکیت در این پالیسی باید واضح‌تر گردیده و با بررسی قوانین مرتبط، از مشکلات حقوقی احتمالی جلوگیری شود.

سرانجام، فیصله شد که این پالیسی بار دیگر در جلسه‌ای با اشتراک رئیس ستره محکمه، وزیر عدلیه، وزیر امور زنان، وزیر حج، ارشاد و اوقاف، لوی سارنوال، رئیس اتحادیه‌ی وکلای مدافع، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، رئیس اداره اراضی و جامعه‌ی مدنی بررسی گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید