روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مشکلات زندانیان در زندان جوزجان از نزدیک بررسی شد

هیئتی که به اساس هدایت مولوی محمد یوسف مستری رییس اداره تنظیم امور زندان ها توظیف شده بود ،امروز از بخش های زندان جوزجان دیدار کرد.

به گزارش آژانس باختر،هدف از این دیدار رسیدگی به مشکلات زندانیان ،بررسی به موقع به قضایا و ارزیابی از کار کرد های زندان این ولایت عنوان شده است.

مولوی عبدالفتاح فاتح که در راس این هیئت قرار دارد می گوید،دیدار با زندانیان،بررسی وضعیت معیشتی،برخورد با زندانیان و رسیدگی به مشکلات زندان جوزجان را هدف اصلی این سفر عنوان کرد.

به گفته وی پس از این دوسیه های نبستی زندانیان در اسرع وقت طی مراحل می شود و به مشکلات زندان و زندانیان رسیدگی صورت می گیرد.

شماری از زندانیان از برخورد مجاهدین امارت اسلامی در زندان جوزجان به نیکویی یاد می کنند اما تاکید دارند که دوسیه های نسبتی شان باید در پرتو قانون شریعت بررسی و طی مراحل شود.

حاجی محمد رحیم یکی از زندانیان جوزجان می گوید،در زندان جوزجان هیچ مشکلی وجود ندارد و برخورد مجاهدین با زندانیان نیک است و یگانه مشکلی را که دارند به دوسیه های شان به وقت رسیدگی صورت نمی گیرد.

مولوی محمد شریف شاکری،مدیر زندان جوزجان می گوید،تمام مشکلات موجود در زندان این ولایت را با هیئتی که از کابل آمده بود در میان گذاشته اند که در آینده نزدیک رسیدگی خواهد شد.

به گفته مدیر زندان جوزجان،رسیدگی به دوسیه های نسبتی زندانیان از موارد مهم این دیدار بود که همه جانبه به آن پرداخته شد. این گفته ها در حالی ابراز می شود که هیئت مذکور پس از جوزجان وضعیت زندان های سرپل و فاریاب را نیز بررسی و جهت رسیدگی به مشکلات آنان اقدام می کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید