روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مشکلات زنان  در حصول پول‌های پس اندازبانکی   

پوهنیار شریفه

بانک  (به انگلیسی: Bank)] نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری یا تجهیز و توزیع اعتبارات ، عملیات مالی، خرید و فروش ارزها، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفهٔ قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدها و فروش را بر عهده دارند

یکی از وظیفه بانکها این است که پول قانونی را جذب و توزیع کند در حقیقت  محل حفاظیت سرمایه کشور و مردم یا مشتریان خویش است   که متاسفانه عده از بانک خصوصی پروسه ناکام و فریب دهنده را پیش میبرد سرمایه پولی دالر وحتی افغانی مردم را به وقت وزمان تقاضا مشتری  پرداخته  نکرده باعث ازار واذیت شده که یک  ظلم اشکار بالای انسانها میشودکه این کردار به ذات خود ضایع شدن حقوق(کارت بانکی) اکونت داران بانکی گردیده است واز طرف دیگر از سرمایه مشتریان خویش سوی استفاده  سودی هنگفت تجاری رابه نفع خود پیش میبرند که یکی تعداد زیاد از مشتریان این بانک ها زنان  رنجدیده کشور میباشد

مشکلات عمده زنان افغانستان به خاطر بدست اوردن پول های جمع شده پس اندازها خویش که به صدها رنج و تکلیف  چه از فروش ، گروهی  خانه ها ، زمین ،باغ و گرفتن  میراث  وغیره  بدست اوردند و  در بانک پس انداز نمودند  تا به توانند به فرصت  مناسب این سرمایه خویش به خرید خانه ویادر تجارتهای  به نفع خویش  و جامه کار کنند ویا به سرمایه گذاری مفید از ان سرمایه خویش کار بگیریند که به مشکلات  جدی و مایوس کنند مواجه هستند

مشکلات عمده زنان در بانکهای خصوصی افغانستان به طرز العمل های خود ساخته بانک ها:

۱- زنان درهفته  باید دو باره  یا اضافه تراز دوبار   با وجود گپ های بلند وپایین انسانها جاهل  باید  به بانک حاضری بدهد

۲-  هفته یک بار باید از ساعت چهار صبح از خانه خویش خارج شده به راه دور و نزدیک وهم راه سخت واسان تا ساعت شش الی هفت  صبح خودرا به ساحه بانک برسانند تا در لست ده نفری دالری نام شان نوشته و نوبت بگیریند تایک هفته بعد  دوصد دالر یا کمتر از این مقدار دالر به دست بیاورنداگر در نوبت خود ساخته بانک این ده نفر دالری پوره شده باشد روزهای دیگر یعنی بیشتر  تر از دو روز باید به بانک مربوطه اکونت بانکی خویش حاضری بدهد

۳-  اگر نه توانست به وقت وزمان تعیین شده بانک مربوطه برسد و حاصری بدهد باید و مجبورآ   در تبادله دالر به افعانی نوبت بگیرند هم مجبور به  گرفتن مقدار پول تبادله اسعار خارجی به افغانی که از طرف بانک تعین شده  از طرف مشتری قبول شود که این پول افعانی تبادله شده اسعار خارجی کمتر از نرخ روز بازار  پرداخته میشود  اگر کسی قبول نکرد هیچ نوع پول پرداخت نمی گردد

۴- برخورد منفی غیری مسلکی  با زنان مشتری طوری میباشد  که گویا این پول فوق الذکر خیراتی به زنان توزیع می گردد.

نتیجه:-  زنان این مشکلات وظلم اشکار غیر اسلامی وغیر شرعی و به بی عدالتی قانونی بانکی وخسته کننده که باعث از بین رفتن اعتبارات بانکی گردیده   و جامعه را به طرف فساد مالی واداری می کشاند و مردم مجبور به مایل  فسادهای  غیر شرعی کشانده میشود که به ضرر اجتماع میباشد.

دو مثال عوامل فساد!!

اول- یک نفر پول خرید یک خانه را دارد اما این پول در بانک عزیزی و یا بانک دیگر زندانی میباشد وخود به پرداخت کرایه ماهانه مجبور باشد.

دوم- نقص و ضرر پرداخت مقدار دو صد دالر هفته یی که در خرچ خانه وغیره مصارف ضایع شده و پول خرید خانه باقی نمی ماند.

ادامه دارد…

ممکن است شما دوست داشته باشید