روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مرض سرخکان دربغلان درحال شیوع می باشد

مسوولان ریاست صحت عامه  بغلان ازافزایش سرسام آور مرض سرخکان درمیان کودکان درین ولایت ابراز نگرانی کردند.

آنان ادعا دارند که شیوع مرض سرخکان به گونه سرسام آورآن در۱۴ولسوالی ولایت بغلان درحال شیوع بوده و روزانه بیش از۲۷تن درسطح ولایت بغلان مصاب به این مرض می گردند۰

شاه محمدهوفیانی مسوول بخش امراض ساری ریاست صحت بغلان که درنشست ماهوار همآهنگی صحی ولایتی صحبت می کرد به آژانس بختر گفت که

یگانه راه اساسی جلوگیری از انتشار مرض سرخکان در این ولایت تطبیق پیکار ملی وسیع سرتاسری واکسین سرخکان درولایت بغلان است.

او از با شندگان بغلان خواست تا در این پیکار کارکنان بخش صحی را همکاری کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید