روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

قیمت تخم ونهالی هنگ یا انغوزه در سمنگان چندین برابر افزایش یافته است

مسوولین اداره زراعت و دهاقین ولایت سمنگان میگویند نرخ تخم ونهالی هنگ یا انغوزه به مقایسه سال قبل بیش ازچهار براابر افزایش یافته وزراعین این ولایت در کشت آن بشکل بی سابقه رجوع کردند .

هنگ یا انغوزه یک گیاه طبی بوده از ریشه آن یک نوع شیره سفید رنگ مایل به سرخی بدست میاید که این شیره بوی تند و طعم لذیز داشته و از قدیم الایام در طبابت بخاطر ساختن انوع ادویه جات،‌ خوش مزه ساختن انواع غذاها، ‌و درمزارع و کشت زارها بخاطر از بین بردن حشرات ضد نباتات استفاده میشود.

عبدالغفورکریمی مدیرمنابع طبعی وجنگلات ریاست زراعت ومالداری سمنگان گفت درحال حاضرهنگ درسمنگان به دو شکل کشت میشود که تعداد از دهاقین تخم هنگ را کشت میکنند وتعداد هم نهالی آن را غرس میکنند.

به گفته وی فصل کشت هنگ از اول ماه عقرب شروع شده و دهاقین نظر به تجربه که دارند تخم هنگ را بعداز قلبه وآماده کردن مستقیما به زمین های للمه وآبی شان کشت میکنند وتعداد هم اول تخم هنگ را به شکل قوریه به زمین های کشت نموده ودر سال های آینده نهالی آنرا به زمین های خود غرس میکنند.

او گفت سال گذشته قیمت یک کیلوگرام تخم هنگ در بازار ایبک ازیک هزارتا ۳ هزار افغانی ونرخ یک اصله نهالی آن ازیک افغانی تا پنج افغانی نظر به نوعیت آن به فروش می رسید

وی اظهار داشت در سال روان در مرکز وولسوالی ششگانه سمنگان ۵۰ تا ۶۰ فیصد دهاقین به کشت هنگ رجوع نموده به همین دلیل قیمت تخم ونهالی آن به مقایسه سال گذشته بیش چهار برابر بلند رفته است.

آقای کریمی گفت هیمن اکنون یک کیلو گرام تخم هنگ تاجکی در بازار شهر ایبک از۱۰ هزار تا ۱۴ هزار افغانی تخم هنگ وطنی ۱۱ هزار وتخم هنگ قزاقی ۵ هزار افغانی به فروش می رسد در حالیکه در سال گذشته قیمت آن از یک هزار تا ۳ هزار افغانی بود.

به گفته وی یک اصله نهال یک ساله آن از قوریه ها که در بازارارضه میشود از ۵ تا ۱۰افغانی ویک اصله نهال دو یا سه ساله آن از ۱۰ افغانی تا ۳۰ افغانی نظر به جسامت آن به فروش می رسد.

ممکن است شما دوست داشته باشید