روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح

۹/ثور/۱۳۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

با الهام از آیه مبارکه « وامرهم شوری بینهم» و با تأسی از فرمان شماره ۱۶۲ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، ما ۳۲۰۰ تن از اعضای لویه جرگه مشورتی صلح اعم از زن و مرد، نمایندگان منتخب ملت در مجلسین شورای ملی، علما، روحانیون و متنفذین و بزرگان قوم، اعضای شوراهای ولایتی، اعضای شورای عالی صلح، نمایندگان نهادهای مدنی و سازمان های اجتماعی، نمایندگان زنان، نمایندگان سکتور خصوصی، نهادهای علمی و اکادمیک، نویسندگان و شعرا، هنرمندان، نهادهای ملی و مدنی، جوانان، رسانه ها، اتحادیه‌های حقوق دانان وانجمن وکلای مدافع، احزاب سیاسی ثبت شده، ورزشکاران، اشخاص دارای معلولیت جنگی، خانواده‌های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی، خانواده های قربانیان جنگ، نمایندهای حرکت مردمی صلح هلمند، نمایندگان مهاجرین افغان مقیم ایران و پاکستان، نمایندگان متخصصان افغان مقیم خارج، کوچی ها، هندوها و سک ها و سایر اقشار متنفذ و متخصص جا معه برای ۵ روز از تاریخ ۹ ثور ۱۳۹۸ گرد هم آمدیم تا مشوره خود را جهت تعریف صلح و تعیین حدود و چارچوب مذاکرات صلح با تحریک طالبان به طرف های ذیدخل در پروسه صلح افغانستان ارایه بداریم.

ما اعضای لویه جرگه مشورتی صلح به نمایندگی از ملت شریف و با عزت افغانستان؛ با تحمل سالیان طولانی جنگ و خون ریزی، فقر، محرومیت، مهاجرت ها و بی خانمان شدن ها، با درک مکلفیت های دینی و ملی خویش، ضرورت حیاتی ملت افغانستان برای صلح واین که صلح با عزت و پایدار تنها به معنی ختم جنگ نبوده و مستلزم حفظ منافع ملی، توسعه اقتصادی و اجتماعی، از بین بردن فقر، ایجاد ثبات سیاسی وا جماع منطقوی و بین المللی می باشد؛ همچنین با قدردانی از عزم، تحمل، شکیبایی و قربانی های ملت بزرگ افغانستان به ویژه نیروهای امنیتی ود فاعی کشور برای رسیدن به صلح پایدار و رفاه همگانی، از ابتکار دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای اخذ مشوره از ملت جهت پایان دادن به جنگ و خونریزی و رسیدن به صلح پایدار، و از تلاش های جامعه‌ی جهانی در راستای تأمین صلح در افغانستان؛ و با تأکید مجدد بر حفظ اصول اسلامی و ارزش های ملی جهاد و مقاومت و همچنین حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی گرد هم آمده ایم تا پیام صلح خواهی را به طرف های مختلف ذیدخل در پروسه صلح افغانستان برسانیم.

ما اعضای لویه جرگه مشورتی صلح، مطابق آجندای مطروحه در جلسات کمیته های پنجاه گانه‌ی کاری و جلسه عمومی بحث های همه جانبه نموده وبالای مواد آتی به توافق رسیده ایم.

 1. ما اشتراک کنندگان در این جرگه تصمیم و متعهد برای آوردن صلح پایدار در کشور استیم.
 2. اعضای لویه جرگه مشورتی صلح از تحریک طالبان می خواهند تا با درنظرداشت پیامد های ناگوار جنگ و خونریزی، به صدای این کتله عظیم مردم که از گوشه و کنار افغانستان نمایندگی می کنند، گوش داده،د ست از دشمنی بردارند و در عمران و آبادی وطن خود سهیم شوند، جنگ برنده ندارد و صلح بازنده.
 3. یکی از عوامل بزرگ جنگ در افغانستان برداشت ها وقرائت های متفاوت از دین مبین اسلام است. اعضای لویه جرگه مشورتی صلح به دولت، تحریک طالبان وعلمای دینی پیشنهاد می نمایند تا دیدگاه خویش را از قرائت اسلام واحد ساخته، وسیله همسویی و وحدت ملی گردند.
 4. دولت جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک طالبان باید به صدای اکثریت مطلق افغان ها لبیک گفته و آتش بس فوری ودایمی را به خاطر احترام به اراده مردم، حرمت گذاشتن به ماه مبارک رمضان، پایان خشونت ها و اعتماد سازی میان طرفین و پایان دادن به تبلیغات منفی، سر از آغاز ماه مبارک رمضان سال جاری، اعلان و در سرتاسر کشور تطبیق نمایند.
 5. نظام جمهوری اسلامی دستآورد بزرگ مردم افغانستان و حاصل سال ها قربانی و مجاهدت است. استقرار و استحکام صلح در افغانستان باید با حفظ نوعیت نظام (جمهوری اسلامی افغانستان) و از مجرای مذاکرات مستقیم صورت گیرد.
 6. قانونی اساسی کنونی افغانستان یک وثیقه ملی و با ارزش برای ملت افغانستان است که باید حفظ گردد؛ اما در صورت لزوم دید، تعدیل برخی مواد آن از طریق میکانیزم های اصولی و پسندیده در این قانون، بعد از توافق صلح، امکان پذیر است.
 7. حقوق اساسی اتباع، مندرج در قانون اساسی افغانستان، منجمله حقوق زنان و اطفال، حق مشارکت سیاسی و مدنی، حق ازادی بیان، حق تعلیم و کار، حق دسترسی به خدمات عامه و همچنین حقوق اقلیت های قومی و مذهبی، معلولین و ورثه شهدا به عنوان پایه های اساسی استحکام صلح، باید در جریان پروسه صلح حفظ و تقویت گردد.
 8. نیروهای امنیتی و دفاعی افتخار کشور هستند، تحکیم و تداوم صلح پایدار نیازمند نهادهای امنیتی و دفاع ملی و نیرومند می باشد. بنابر این مردم افغانستان از آدرس این جرگه بر حفظ و تقویت این نهادها تأکید می نمایند.
 9. اعضای لویه جرگه مشورتی صلح از طرف های درگیر و کشورهای دخیل در پروسه صلح افغانستان تقاضا می کنند تا با تفاهم و تشریک مساعی، زمینه باز نمودن دفتر سیاسی طالبان را در افغانستان فراهم نمایند.
 10. اعضای لویه جرگه مشورتی صلح از دولت افغانستان می خواهند تا در هماهنگی نزدیک با جامعه جهانی و بعد از تفاهم میان تمام جناح های ذیدخل در پروسه صلح، جهت حفظ ارزش ها و دستآورد های حدود دو دهه اخیر، جدول زمانی عملی برای خروج مسوولانه نیروهای خارجی از افغانستان را ترتیب و تنظیم نمایند.
 11. اعضای لویه جرگه مشورتی صلح از دولت افغانستان، تمام احزاب، جریان های سیاسی و شخصیت های تأثیر گذار ملی در چنین وضعیت تاریخی و سرنوشت ساز می خواهند تا با استفاده از فرصت های پیش آمده، اجماع ملی و سیاسی داخلی را برای پیشبرد پروسه صلح ایجاد و تقویت نموده و از یک آدرس واحد و افغانستان شمول وارد مذاکرات صلح گردند.
 12. تمام جناح های ذیدخل باید از پیشبرد شرط هایی که زمینه آغاز مذاکرات مستقیم را محدود می سازد، اجتناب ورزند.
 13. تمام جناح های ذیدخل باید با روحیه اسلامی و برخورد نیکو با اسرا و زندانیان یک دیگر رفتار نمایند و با ا ستفاده از روش های سازنده وانعطاف پذیر در قبال تبادل اسرا، و رهایی زندانیان اقدامات را برای اعتماد سازی و حسن نیت هر چه بیشتر دو طرف روی دست گیرند.
 14. برای دستیابی به صلح پایدار، اجماع منطقه یی و بین المللی یک امر حتمی و حیاتی می باشد. بنا براین تقاضای اعضای لویه جرگه مشورتی صلح از کشور های منطقه و فرا منطقه و جامعه جهانی این است تا تلاش های خود را برای استقرار صلح در افغانستان با دولت هماهنگ ساخته و نقش دولت جمهوری اسلامی افغانستان را در محرومیت ابتکارها و تلاش های خود قرار دهند.
 15. اعضای لویه جرگه مشورتی صلح از دولت می خواهند که در تمام مذاکرات و گفتگوها بر سیاست حسن همجواری با کشور های منطقه وهمسایه ها تاکید ورزیده و در صورت تداوم دخالت کشورهای منطقه و یا برخی از همسایه ها در امور افغانستان، به صورت رسمی شکایت مردم افغانستان را به آدرس شورای امنیت سازمان ملل متحد درج نماید.
 16. دولت باید در مشوره با آدرس های تأثیر گذار ملی، سیاسی و اجتماعی، برنامه جامع و همه شمول را برای، تسریع پروسه صلح و آغاز مذاکرات مستقیم با تحریک طالبان با در نظر داشت مشوره های این جرگه تدوین و به منصه ی اجرأ گذارد.
 17. با درک نیاز مبرم به وجود یک نهاد بی طرف برای تسهیل پروسه صلح، اعضای این جرگه اذعان می دارند تا به منظور شفافیت و موثریت شورای عالی صلح در ساختار، تشکیلات و عملکرد این شورا اصلاحات بنیادی اعمال گردد.
 18. اعضای لویه جرگه مشورتی صلح با در نظر داشت تجارب گذشته، مشوره می دهد که هیأت مذاکره کننده از شخصیت های جهادی، ا فراد ملی، متخصص، با تجربه، نیک نام، متعهد به ارزش های حقوق بشری و صلح طلب با ترکیب قابل مدیریت (حداکثر پنجاه تن) و با در نظر داشت توازن قومی و حضور علمای جید، متنفذین قوم، زنان، جوانان، خانواده های قربانیان، معلولین، اقلیت ها، نماینده های جامعه مدنی، مهاجرین، رسانه ها، کوچی ها و نمایندگان اقشار واصناف مختلف جامعه و برخی از اعضای لویه جرگه مشورتی صلح تشکیل گردد.
 19. اعضای لویه جرگه مشورتی صلح از دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا می نمایند تا برای تسهیل وتسریع پروسه صلح، خواست ها و مطالبات مشروع و معقول طالبان را شناسایی و در قبال آن اقدامات لازم را جهت اعتمادسازی بیشتر روی دست گیرند.
 20. اعضای لویه جرگه مشورتی صلح تعهد می کنند که به صفت پیام آوران صلح حین بازگشت به مناطق و محلات خود، پیام صلح این جرگه را به مردم خود رسانیده و در این راه سعی و تلاش همه جانبه را به همکاری ادارت محلی، علما، بزرگان قوم، جوانان و زنان به راه اندازیم تا باشد سهم دینی و ملی خویش را در تأمین صلح ایفا نماییم.
 21. اعضای لویه جرگه مشورتی صلح از دولت می خواهند تا روابط خود را با اعضای این جرگه و نهادهای تأثیرگذار حفظ نموده و به گونه ی متداوم اعضای این جرگه را از تطبیق مشوره های جرگه و پیشرفت گفتگوها و مذاکرات صلح در جریان قرار دهند.
 22. اعضای لویه جرگه مشورتی صلح با تأکید بالای مواد این قطعنامه، به دولت جمهوری اسلامی افغانستان، تحریک اسلامی طالبان، جامعه بین المللی، کشورهای منطقه و دیگر جناح های ذیدخل، خطاب می نماید تا به خواسته ها و مطالبات بر حق مردم افغانستان و مشوره های این لویه جرگه تاریخی احترام گذاشته و به صورت جدی و صادقانه در امر استقرار و استحکام صلح پایدار و جلوگیری از تداوم وتشدید جنگ و همچنین تلفات مردم عام تلاش ها و اقدامات عملی را انجام دهند.
 23. اعضای لویه جرگه مشورتی صلح به خاطر اهمیت این لویه جرگه تاریخی از رییس و هیأت اداری لویه جرگه مشورتی صلح می خواهند تا تمام دیدگاه ها، نظریات و پیشنهادات کمیته های پنجاه گانه را در یک سند رسمی چاپ و به دست نشر بسپارند.

ومن الله توفیق

اعضای لویه جرگه مشورتی صلح

تالار لویه جرگه

کابل، افغانستان

ممکن است شما دوست داشته باشید