روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

فرا رسیدن ماه رمضان و ضرورت کمک بـه نیـازمنـدان

ماه مبارک رمضان در حالی فرا رسید که شهروندان زیادی از ناحیه ی شیوع ویروس کرونا وفقر گسترده سخت در عسرت وتنگدستی به سر می برند. دامنه ی فقر که پیش از این هم گسترده بود، با شیوع ویروس کرونا و بروز وضعیت نا به هنجار اقتصادی ناشی از آن گسترده تر از هر زمانی شده است.

    اعمال مقررات محدودیت گشت وگذار والتزام به آن چه که ضرورت فاصله گذاری اجتماعی خوانده میشود به خاطر پیشگیری از گسترش وانتشار بیشتر ویروس و انتقال آن از افراد مصاب به دیگران، باعث آن شده که میزان بیکاری ودر نتیجه عسرت وتنگدستی برای طیف های مختلف شهروندان کشور و به ویژه کارگران روزمزد، افراد شاغل در نهاد های خدماتی مانند هوتل ها و رستورانت ها و مغازه ها، کارگران شرکت ها وکار خانه های تولیدی و دست فروشان و…، در بالاترین سطح خود برسد. این روز ها خانواده های زیادی اند که بدترین روز های زنده گی خود را می گذرانند. خانواده هایی اند که برای سه وعده غذایی نان خشک کافی در اختیار ندارند و اولاد های شان از نان خشک نمی توانند شکم شان را سیر کنند.

     این ایام اما برای متمولان و دارندگان تمکن مالی فرصت خوبی برای این است که با دستگیری از آنان و با کمک ومساعدت مالی بهترین بهره ی معنوی را برده وبه نزد خدا تقرب حاصل کنند. به ویژه در ماهی که ” ماه خدا “، گفته شده که ” روز هایش بهترین روز ها و شب هایش بهترین شب ها”، می باشد و ” دروازه های بهشت به روی بنده گان گشوده” و ” دروازه های جهنم مسدود است ” و” نفس های ”  که بنده ی مومن خدا می کشد ” تسبیح ” و خواب بنده گان خدا در این ماه ” عبادت ” است. و چه خوب است که در این ماه دست و آستین بر بزنیم و از مواهب و نعماتی که خداوند برای ما ارزانی داشته است به بنده گان نیازمند خدا مساعدت کنیم ودر این عسرت و سختی که دامنگیر شهروندان کشور گردیده دست شان را بگیریم. دستگیری وکمک به نیازمندان امری است که دین و شریعت بدان تاکید فراوان کرده است. قرآن کریم در این زمینه گفته است. ترجمه: ” هرگز به نیکی نایل نمی شوید تا از آنچه ( مال و منال و مکنت و جاه) که دوست دارید انفاق نکنید” ( از مال و دارایی خود به بنده گان نیازمند خدا کمک کنید و در عسرت وسختی و تنگدستی دست شان را بگیرید وبه گرسنه گان غذا و به برهنه گان تن پوش و به مریضان هزینه ی تداوی فراهم کنید).  برابر با آموزه های دینی هرگاه کسی به نیازمندان کمکی کند، از  خداوند ده برابر آن را واپس دریافت میدارد و خیر و برکت در مال و اندوخته هایش تعلق می گیرد.

    از این گذشته در برخی حالات واجب است که افراد متمول از آنچه که از اموال و دارایی خداوند نصیبش کرده است به فقرا انفاق کنند. وجوهات شرعی واجبه و از جمله زکات مال از زمره ی همین انفاق واجبه است که قرآن کریم گفته است؛ ترجمه : ” و در اموال شان حقی برای سایل و محروم است”، و واجب است که زکات مال خود را برای مستحقان آن واز جمله فقرا و مساکین بپردازیم. پرداخت زکات مال از برای آن واجب شده است که به فقرا ونیازمندان و ناداران رسیده گی شده واز سختی و عسرت در زنده گی شان کاسته شده و رفاه وآسایش را برای عموم به ارمغان بیاوریم وباعث خوشی آنان شویم.

     حالا که شهروندان کشور روز های سخت و دشواری را تجربه می کنند وبا شیوع ویروس کرونا شرایط و اوضاع زنده گی دشوارتر از هر زمانی شده و بیکاری ناشی از این شرایط اقتصاد ضعیف و نا به سامان این شهروندان را هدف گرفته و فقر وناداری را گسترده تر از هر زمانی کرده است؛ ضرورت مبرم و جدی است که دست به کار شویم و به نیازمندان کمک کنیم. دو کار به گونه ی همزمان صورت باید بگیرد. یک بهای مواد اولیه ی مورد نیاز ثابت نگهداشته شده و بالا برده نشود. بازاریان و عرضه کننده گان مواد اولیه باید انصاف را در نظر بگیرند و به هیچ صورت به فکر بهره گیری از نیاز واحتیاج شهروندان نباشند. دوم اینکه برای افراد نیازمند کمک و مساعدت شود واز مستمندان و ناداران دستگیری شود و از انچه خداوند برای ما ارزانی داشته به دیگران کمک شود.

    بهترین روزه داری و تجلیل از ماه مبارک رمضان این است که در کنار عبادات بدنی، عبادات مالی را هم در محراق توجه مان قرار بدهیم و ثواب روزه داری مان را چندین برابر بسازیم و با دستگیری از نیازمندان رضای خدای سبحان را به دست آوریم و اسباب ترحم خداوند را فراهم آوریم. از پیامبر نور و رحمت (ص) نقل شده که فرموده است. ترجمه: «رحم کنید که بر شما ترحم شود”. به بنده گان خدا کمک کنیم تا خداوند به ما رحم کند».

ممکن است شما دوست داشته باشید