روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

طرح امنیتی غرب کابل تأیید شد

دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری کشور می‌گوید که در نشست امنیتی ویژه به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور، طرح امنیتی غرب کابل مورد تایید قرار گرفت.
دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری، دیروز شنبه (۲۹ جوزا) با نشر خبرنامه‌ای گفته که این نشست ویژه امنیتی به تاریخ ۲۶ جوزا برگزار شده بود.
در خبرنامه آمده:”به تاریخ ۲۶ جوزای ۱۴۰۰ در جلسه ویژه امنیتی به ریاست جلالت مآب رئیس جمهور و با اشتراک معاونین ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی، وزیر امور داخله، رئیس عمومی امنیت ملی، لوی درستیز قوای مسلح و معاون تخنیکی دفتر شورای امنیت ملی، طرح امنیتی غرب کابل که در مشوره با مردم این ساحه تهیه شده و مدتی قبل توسط معاون دوم رئیس جمهور به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه شده بود، به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و در پرنسیب مورد تأیید قرار گرفت”.
در خبرنامه آمده که دراین جلسه به دفتر شورای امنیت ملی هدایت داده شد که با ایجاد یک گروپ کاری تخنیکی با اشتراک نمایندگان معاونت های اول و دوم ریاست جمهوری، طرح متذکره را به صورت همه جانبه غور نموده و طرح نهایی آن را با اقدامات واضح کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت به جلسه بعدی ارائه کند.
خبرنامه افزوده که در این جلسه همچنین به ادارات مربوطه مخصوصا به وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی، هدایت داده شد که هر کدام در ساحه کاری مربوط خود، اقدامات عاجل را انجام دهند.
گفتنی است که به دنبال حملات تروریستی در غرب شهر کابل،‌ رییس‌جمهور غنی به سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هدایت داد تا در مشورت نزدیک با مردم، طرحی را برای تأمین امنیت غرب کابل تهیه و به ریاست‌جمهوری بفرستد.
سرور دانش نیز به تاریخ ۵ جوزا گفته بود که طرح‌هایی برای تأمین امنیت مناطق مرکزی و غرب کابل را در مشورت نزدیک با مردم تهیه و به رییس‌جمهور فرستاده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید