روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

صلیب سرخ مسوولیت تأمین اعاشه شفاخانه این ولایت را نیز بدوش گرفته است

مسوولان در ریاست صحت عامه جوزجان می گویند، صلیب سرخ در کنار پرداخت معاش داکتران و فراهم آوری دوا مسوولیت تامین اعاشه شفاخانه ولایتی را نیز بدوش گرفته است.

داکتر عبدالغنی صمیم،رییس صحت عامه جوزجان می گوید، پیش از همکاری کمیته صلیب سرخ شفاخانه ولایتی با مشکلات کمبود دوا و کمبود اعاشه روبه رو بود که حال این مشکل حل شده است.

به گفته رییس صحت عامه جوزجان، این همکاری کمیته صلیب سرخ زمینه را برای ارایه خدمات صحی با کیفیت فراهم کرده است  که آنرا در شرایط کنونی دلگرم کننده می خواند.

آقای صمیم می افزاید،این نخستین بار نیست که کمیته صلیب سرخ کمک‌های خود را با شفاخانه ولایتی در میان می گذارد پیش از این نیز در بخش تجهیزات و دوا این شفاخانه را همکاری کره بود.

شماری ازمریض داران ومریضان از عرضه خدمات صحی با کیفیت در شفاخانه ولایتی جوزجان دربخش های عاجل، داخله و ولادی نسایی استقبال کرده می گویند، با روی کار آمدن امارت اسلامی دامنه فساد، کم کاری، کاغذ پرانی برچیده شده است.

این گفته ها در حالی ابراز می شود که  پیش از این باشنده گان این ولایت از عدم ارایه خدمات صحی با کیفیت و نبود دوا شکایت داشتند که حال این مشکل حل شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید