روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

صدها طفل بیمار و نادار به گونۀ ماهوار و مجانی در هرات تداوی می‌شود

شریعت: جلسۀ مشترک ادارات محترم صحت عامه کار، امور اجتماعی و مسؤولان کلینیک‌های خصوصی ولایت هرات جهت رسیدگی به قضایای مریضی و تداوی اطفال مریض و بی بضاعت، با اشتراک مقام محترم  ولایت هرات، رؤسای محترم کار و امور اجتماعی، صحت عامه، صعنت و تجارت، معاون صحت عامه و مسؤولین کلینیک‌ها و شفاخانه‌های خصوصی در مقر ریاست کار و امور اجتماعی این ولایت تدویر یافت.

در این جلسه بعد از بحث و گفتگو به اساس تفاهم و نشست‌های قبلی ادارات مذکور، قرار شد تا به طور ماهوار تعداد (۲۳۰) طفل مریض و بی بضاعت  که از طریق ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات معرفی می‌شوند، با هماهنگی ریاست محترم صحت عامه در کلینیک‌های خصوصی این ولایت تحت تداوی و مداوا قرار گیرند.

ممکن است شما دوست داشته باشید