روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

شهر پل‌خمری قرنطین شد

شهر پل خمری، مرکز ولایت بغلان روز گذشته به دلیل جلوگیری از شیوع یروس کرونا قرنطین شد.

عبدالقدیم نیازی، سرپرست مقام ولایت بغلان به خبرنگار محلی آژانس گفت که با درنظرداشت تثبیت یک واقعه مثبت کرونا در بغلان، کمیته ولایتی مبارزه با کرونا به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس، قیود گشت وگذار را برای سه هفته در شهر پلخمری وضع کرد.

وی افزود که این قرنطین شامل فعالیت بخش های صحی فروشندگان مواد خوراکی و مواد تعمیراتی نیست و در هر قسمتی از شهر جهت دسترسی مردم به مواد خوراکی دکان ها بازاست.

وی در کنار اینکه از مردم خواست به جز کارهای ضروری از منازل شان بیرون نشوند، گفت که کمیته های موظف به خاطر شناسایی خانواده های نادار و آسیب پذیر ایجاد شده است که بعد از شناسایی دقیق برای خانواده های بی بضاعت کمک های ضروری و انسان دوستانه صورت می گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید