روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

شهرداری کابل:به خواست های قانونی مردم رسیدگی صورت می گیرد

مولوی عبدالرشید شاروال کابل، در دیدار با شماری از شهروندان نواحی دهم و سیزدهم شهرکابل، خواست ها  و مشکلات آنان را شنید و رسیدگی به مشکلات شهری را حق مردم دانست.

به گزارش آژانس باختر؛ در این دیدار، نمایندگان مردم نواحی دهم و سیزدهم شهرکابل، خواست ها و مشکلات محیطی شان را با شاروال کابل شریک کردند و خواها رفع مشکلات و رسیدگی به خواست های شان شدند.

بعد شاروال کابل، در صحبتی رسیدگی به خواست های قانونی مردم و رفع مشکلات محیطی و شهری را حق آنان دانست و در راستای رسیدگی به خواست و رفع مشکلات آن از توجه این نهاد اطمینان داد.

شاروال کابل گفت: برنامه ریزی های جدید ما براساس اولویت سنجی نیازمندی های شهروندان شکل می‌ گیرد و نظر به امکانات و منابع دست داشته‌ خویش در رفع مشکلات اساسی مردم هر منطقه، محل و ناحیه؛ مرحله به مرحله اقدام می کنیم.

وی افزود: برنامه های ما اندکی زمانگیر است که با گذشتن از مشکلات فنی و تدارکاتی برای رسیدگی های لازم اقدام جدی خواهیم کرد تا از یک سو در رفع مشکلات شهری دست یابیم و از جانب دیگر سطح رضایت مردم حاصل شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید