روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سطح جرایم جنایی درلوگر کاهش یافته است

سطح جرایم جنایی درلوگر کاهش یافته است ومسوولان امنیتی از تامین امنیت در آن ولایت خبر می دهند وازشهروندان لوگر می خواهند که دوشادوش امارت اسلامی افغانستان ونیروهای امنیتی، برای آبادانی کشور متحدانه به پیش روند.

احمدالله انس سخنگوی قومندانی امنیۀ لوگر به آژانس باخترگفت که بعداز پیروزی امارت اسلامی وختم اشغال، رویداد های بزرگ امنیتی درلوگر رخ نداده است.

 وی افزود که گراف جرایم جنایی نیز درلوگر کاهش یافته است ونیروهای امارت اسلامی افغانستان شب و روز برای تامین امنیت شهروندان آن ولایت تلاش می کنند.

به گفتۀ انس،  درجریان شش ماه اخیر سی رویداد جرایم جنایی درلوگررخ داده است واز وقوع اکثر رویداد های ضدامنیتی جلوگیری بعمل آمده است.

 سخنگوی قومندانی امنیۀ لوگرگفت که چهل تن درپیوند به جرایم مختلف جنایی بازداشت شده اند وبه نهاد های عدلی وقضایی معرفی شده اند.

محمدالله باشندۀ شهر پل علم ازپیروزی امارت اسلامی افغانستان خشنود است ومی گوید که مردم درلوگردرفضای امن زندگی می کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید