روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ساخت نزدیک به دوصد سبزخانه در کندز

ریاست زراعت‌، آبیاری و مالداری کندز با همکاری موسسات همکار توانسته است که در سال‌های گذشته و امسال ۱۸۴ سبزخانه را اعمار کند.

محمد منیر نیازی یک مسئول اداره زراعت کندزبه خبرنگار آژانس باختر گفت که این سبزخانه‌ها به کمک موسسات همکار وهزینه شخصی دهقانان کندز ساخته شده است .

وی افزود که درین سبزخانه‌ها بادرنگ، بادنجان رومی، مرچ  و سایر سبزی‌ها کشت می‌شود و حاصلات این سبزخانه‌های به شمول کندز در ولایت‌های همجوار نیز به فروش می‌ رسد. نیازی گفت که با ساخت این سبزخانه‌ها نه ‌تنها اقتصاد دهقانان بهتر شده بلکه جلو بعضی از سبزیجات که از سایر ولایت‌ها به کندز وارد می‌شود گرفته شده است. وی افزود که اداره زراعت کندز در سال جاری با همکاری موسسات همکار برای ۵۰ دهقان آموزش‌های عملی و نظری را به خاطر کشت سبزی در سبزخانه‌ها داده است.

به گفته وی، در سال جاری برای بیش از ۳۰۰ دهقان با همکاری موسسات همکار و وزارت زراعت تخم‌ سبزی توزیع شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید