روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

روند استخدام به صورت معیاری، شفاف و بر اساس رقابت آزاد صورت خواهد گرفت

جلسۀ همآهنگی رییسان منابع بشری اداره های دولتی به ریاست مولوی کرامت الله آخندزاده رییس ادارۀ اصلاحات اداری و خدمات ملکی، برگزارشد . 

به گزارش آژانس باختر؛ دراین جلسه روی چگونگی پالیسی‌ها، اصلاح و بهبود روند های کاری در خدمات ملکی کشور بر اساس هدایات و اولویت‌های امارت اسلامی افغانستان، بحث صورت گرفت .

بعد، رییس ادارۀ اصلاحات اداری و خدمات ملکی، گفت که منابع بشری یکی از بخش‌های مهم و مسلکی هر اداره است که کارکردها و مؤثریت این بخش دستگاه خدمات ملکی را مؤثر و کارآمد می‌ کند.

وی،  وظایف اساسی و بنیادی ادارۀ اصلاحات اداری و خدمات ملکی را توضیح داد و افزود ایجاد یک ادارۀ سالم و کارآمد که از لحاظ علمی، مسلکی و عقیدتی بدون نقص باشد، تثبیت وظایف و لوایح خدمات ملکی، طرح، تثبیت و تنظیم امور ذاتی و کادری کارکنان خدمات ملکی و ارتقای ظرفیت کارمندان ازجمله وظایف اصلی این اداره به شمار می‌رود.

مولوی آخندزاده گفت: مسوولیت ادارۀ اصلاحات اداری و خدمات ملکی است که پالیسی‌ها و و طرز العمل‌های جدید در مورد روند های استخدام، تشکیلات، رسیدگی به شکایات و امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی را طرح و تدوین کند وهمچنان برنامه های سراسری اصلاحات را طرح و تنظیم کند که اصلاحات به گونۀ درست تطبیق و اجرا شود.

او،  از تمام مسوولان منابع بشری اداره های دولتی خواست که دید‌گاه‌ ها و نظریات خود را در خصوص چگونگی تعدیل، تدوین و ترتیب چارچوب پالیسی‌ها درخدمات ملکی با در نظرداشت اولویت‌های امارت اسلامی  شریک کنند تا کمیسیون به عنوان یک نهاد تسهیل کننده، چگونگی طرز تعیینات درآینده را مشخص کند.

وی خاطرنشان کرد که مسوولان ادارۀ اصلاحات اداری و خدمات ملکی اطمینان می‌دهند که بعد از تصویب پالیسی‌ها و چارچوب حقوقی جدید، روند استخدام به صورت معیاری، شفاف و بر اساس رقابت آزاد صورت می‌گیرد.

مسوولان منابع بشری اداره های دولتی در این جلسه روی موضوعات مهم از جمله چارچوب حقوقی استخدام درخدمات ملکی، اصول تشکیلات ومنطقی کردن ساختارها، اصلاح و بهبود روند های کاری در وزارت‌خانه‌ها و اداره های دولتی، امور ذاتی و طرز سلوک کارکنان و رسیدگی به شکایت‌های استخدامی و امور ذاتی بحث کردند و قرار شد در آینده یک تعداد پالیسی‌های‌ جدید  خدمات ملکی ترتیب شود و به منظور نهایی کردن با رهبری  امارت سلامی شریک شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید