روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رشد اقتصاد افغانستان در گروی راهبرد جامع اقتصادی

   افغانستان در حالی به نشست ژنوا رفت که با چالش ها ومشکلات زیادی در زمینه ی رشد اقتصادی رو به رو است. در حال حاضر افغانستان رشد کند اقتصادی را تجربه می‎کند. ادعاهای وجود دارد که افغانستان در سال های اخیر ازین جهت رو به قهقرا رفته است برخی از نهاد های بین المللی پیش ازین مدعی شده بوده که میزان رشد اقتصادی افغانستان در یک سال اخیر اندکی بهتر بوده، اما در عین زمان هیچ گونه رضایتی از سوی مسئوولان موجود نمی باشد.

   محمد اشرف غنی، رییس جمهور در نشست روز گذشته ی ژنوا با آنکه از تلاش های فشرده وهدفمند دولت افغانستان با کمک سکتور خصوصی افغانستان به هدف بهبود رشد اقتصادی کشور  به نیکی یاد کرد اما از نبود یک راهبرد جامع در این زمینه سخن گفت که باعث شده افغانستان در زمینه ی رشد اقتصادی دستاورد اندکی داشته باشد. بر اساس گفته های رییس جمهور کشور افغانستان نیازمند این است که طرح جامعی را در اختیار داشته باشد تا با همکاری کشور های کمک کننده ی افغانستان وکشور های منطقه به سمت بالنده گی اقتصادی حرکت نماید.

    یکی از چالش هایی که افغانستان با آن مواجه می باشد، عدم توازن وبلانس میان واردات وصادرات می باشد. افغانستان در حال حاضر تنها به ارزش نزدیک به نهصد میلیون دالر صادرات دارد در حالیکه به ارزش میلیارد ها دالر واردات انجام میدهد. از عمده ترین دلایل کاهش صادرات به مقصد خارج از کشور کاهش فعالیت های تولیدی در افغانستان ومشکلات حمل ونقل از مسیر های صادرات به مقصد کشور های بیرونی می باشد. نظر به اینکه افغانستان محاط به خشکه می باشد برای صادرات خود به راه های مواصلاتی کشور های همسایه نیاز جدی دارد که شدیدا زیر سایه ی روابط سیاسی با همسایه ها پر تنش میباشد.

    افغانستان در پی آن است که بتواند یک راهبرد جامع اقتصادی را بسازد تا گسترش همکاری های راهبردی منطقوی را در زمینه ی تبادلات اقتصادی، میان همه ی کشور های منطقه وجهان تأمین وتضمین نماید. در سال های اخیر افغانستان کوشیده تا تعاملات مثبتی را در زمینه مواصلات ونقل وانتقالات تجارتی میان کشور های همسایه ی خود به وجود اورده واهمیت جغرافیای افغانستان در ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه به معرفی بگیرد. افغانستان طرح هایی را به معرفی گرفته که کشور های همسایه را در زمینه ی بهره گیری از جغرافیای افغانستان در زمینه ی نقل وا نتقالات اموال وامتعه ی تجارتی وانتقالات انرژی تشویق نموده وقناعت دهد وعلاقه‎ی آنان را به این موضوع جلب نماید.

    طرح های بزرگ انتقال انرژی مانند پروژه تاپی، پروژه ی توتاب، طرح راه لاجورد، طرح گسترش راه آهن واتصال افغانستان به راه آهن 

بین لمللی، به بهره برداری  رسیدن انتقالات از طریق بندر چابهار که کشور مارا به دریا وصل میسازد وسر انجام کریدور های هوایی برای انتقالات وصادرات اموال وامتعه به کشور های منطقه واخیرا کشور های اروپایی و…، به هدفی به میان آمده وقسما اجرایی هم شده که بتواند افغانستان را به جهان بیرونی وصل نماید.

    راهبرد جامع رشد اقتصادی که از آن سخن زده میشود شامل ساخت وساز بستر ها ومیکانیزم های هم می شود که بتواند تسهیلات لازم را برای سرمایه گذاری خارجی کشور ها وموسسات وکمپنی هایی بیرونی و…، در کشور فراهم آورد. افغانستان در حال حاضر به سرمایه گذاری بیرونی نیاز جدی دارد. افغانستان از پتانسیل نیرومندی برای سرمایه گذاری کمپنی ها وکشور های خارجی برخوردار بوده ودارای ذخایر غنی  مواد خام ونیز نیروی بشری فعال وتوانمند می باشد. 

    در سال های اخیر تلاش دولت بر این استوار بوده که هم جاذبه های سرمایه گذاری را برای کشور ها، کمپنی ها وموسسات اقتصادی بین المللی معرفی نماید وهم سعی به خرج داده تا بستر ها ومیکانیزم های  حقوقی وقانونی را به هدف ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه فراهم آورد وکوشش کرده که دیپلماسی را به کار گیرد تا دولت های حاکم بر کشور های همسایه ی افغانستان به این قناعت دهد که وارد یک تعامل سازنده وموثر وکار آمد در زمینه ی همکاری های اقتصادی به هدف رشد وبالنده گی اقتصادی منطقوی شده وبه عوض رقابت های سیاسی  ونظامی راه تعامل مثبت وسازنده ی اقتصادی را در پیش بگیرند واین به نفع بالنده گی کشور ما میباشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید