روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

راه گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان هموار شود

زلمی خلیلزاد، نماینده‌ی ویژه‌ی وزارت امور خارجه ایالات متحده‌ی امریکا در ادامه‌ی ششمین دور سفر  خود به کشور های منطقه وجهان روز گذشته وارد کابل شد. وی پیش از این به تعدادی کشور های جهان و نیز مقر ناتو سفر نموده وبا مقامات ان کشور ها و اعضای ناتو در خصوص گفتگوهایش با نماینده گان گروه طالبان ومسایل مربوط به پروسه‌ی صلح افغانستان گفتگو نموده است. خلیلزاد چند روزی در کابل خواهد ماند وپس از آن، قرار است به تعدادی دیگری از کشور های منطقه سفر نماید. هدف از سفر وی به کابل در جریان قرار دادن رهبران حکومت وحدت ملی در زمینه ی نتایج دور پیش گفتگو هایش با نماینده گان گروه طالبان، گفتگو با مسئوولان عالی رتبه ی دولت افغانستان به هدف شکل گیری یک هیئت مذاکره کننده ی به قول او فراگیر وصحبت روی مسایل مربوط به فرایند های متعلق به روند صلح در آینده گفته شده است.

     آقای خلیلزاد در حالی به کابل آمد که بحث پایان یافتن غیبت دولت افغانستان از روند مذاکرات مربوط به صلح در شهر دوحه ی قطر که عنقریب ششمین دور آن آغاز خواهد شد به یک گفتمان در سطح ملی مبدل شده است. همه ی جریان های سیاسی عمده ونیز مسئوولان در دولت افغانستان همزمان خواهان این هستند که تلاش های آقای خلیلزاد معطوف به این باشد که زمینه ی مذاکرات رو در رو ومستقیم دولت با گروه طالبان را فراهم نماید. بیش ازین دولت افغانستان نباید غایب مذاکرات صلح بوده باشد. زیرا لازمست با دولت افغانستان منحیث نماینده ی مشروع وقانونی مردم افغانستان باید گفتگو صورت بگیرد. زیرا در این صورت است که گفتگو ومذاکره معنا پیدا میکند وتعهدات وفیصله هایی که صورت میگیرد ضمانت اجرایی می یابد این دولت است که میتواند وباید آن فیصله ها وتعهدات را اجرا نموده عملی سازد.

     دولت افغانستان در این روز ها سرگرم تلاش ها برای ایجاد همصدایی واجماع میان همه ی جریانات و احزاب ونهاد ها بوده ونشست هایی را در این راستا با این هدف صورت داده است. دولت شورای عالی صلح را موظف ساخته تا عنقریب نشست بزرگ مشورتی صلح مانند لوی جرگه ی اضطراری و یا لوی جرگه ی مشورتی برگزار نماید تا مهمترین موضوعات مربوط به روند صلح ونیز اولویت های شهروندان افغانستان در زمینه مباحث مربوط به روند صلح در ان به بحث گرفته شده وخطوط قرمز مردم افغانستان را مشخص سازد. دولت پیش ازین اعلام داشته است که آماده است در دو ساختار بورد مشورتی صلح ونیز هیئت مذاکره کننده تغییراتی را اعمال نماید ودیگرگونی هایی را به میان آورد تا یک هیئت مذاکره کننده یی فراگیر به وجود بیاید.

     با این وصف انتظار میرود که این سفر آقای خلیلزاد ومذاکره ی او با مقامات دولت افغانستان وحکومت وحدت ملی به تحقق آمال فوق کمک نماید وراه را برای گفتگوی رو در روی دولت افغانستان با گروه طالبان هموار نموده ویک گام بلندی را به سوی پیشرفت در مذاکرات صلح سبب شود. این سفر وگفتگوی او باعث شود که یک هیئت مذاکره کننده ی فراگیر شکل بگیرد ومسایل وموضوعاتی که لازم است در ادامه تلاش ها برای صلح در نشست ها به ویژه نشستی که قرار است در نیمه ی ماه اپریل در شهر دوحه ی کشور شاهی قطر برگزار شود به بحث گرفته شده وروی آن تصامیم لازم اتخاذ گردد وآقای خلیلزاد باید در این زمینه کمک های لازم را بنماید. 

     چنانکه لازم است تا این سلسله گفتگو های آقای خلیلزاد ونیز تلاش های همه گانی دولت های دوست افغانستان این ضمانت را به وجود بیاورد که دستاورد های مردم افغانستان در جریان هیجده سال گذشته و ارزش های مندرج قانون اساسی واز جمله حقوق شهروندان کشور مندرج فصل سوم قانون اساسی قربانی نگردیده وحفظ خواهد شد. افغانستان در این هیجده سال دستاورد های زیادی را نصیب گردیده که ساختار دولت ونهاد های امنیتی ودفاعی جزوی از آن ها است. وقانون اساسی روی ارزش هایی چون آزادی های مدنی، آزادی بیان وعقیده، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق زنان واطفال و…، تاکید نموده وآن ها را به رسمیت می شناسد وبرابر با مفاد احکام قانون اساسی به هیچ صورت قابل معامله نبوده وباید از ان ها به عنوان ارزش های ماندگار حفاظت صورت بگیرد.

     غیبت دولت افغانستان از روند گفتگو های صلح خلای بزرگی در روند این گفتگو ها است وبدون شک به مصلحت نمی باشد ومیتواند مشکلاتی را در این روند به وجود بیاورد. میتواند نشست ها وگفتگو های مربوط به روند صلح را متاثر سازد. چنانکه اگر تضمین های وجود نداشته باشد برای اینکه دستاورد ها و ارزش ها ونیز حقوق شهروندان کشور قربانی نمیگردد ومورد هیچ معامله ی صورت قرار نخواهد گرفت مشکل است که مردم افغانستان به این نشست ها وگفتگو ها اعتماد کنند.

 عدم اطمینان شهروندان از ناحیه ی این سه موضوع می تواند به نتیجه رسیدن گفتگوها وتحقق صلح در کشور با مشکلاتی مواجه سازد ومیتواند زمینه ی شود برای دوام بحران به صورت دیگری وباعث آن شود که به ناپایداری صلح بیانجامد.

ممکن است شما دوست داشته باشید