روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور غنی: دولت حامی سکتور خصوصی است

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در جریان سفرش به ولایت بلخ پس از اشتراک در جشن باستانی نوروز، پروژۀ برق گازی ۵۰ میگاوات مزارشریف را تهداب گذاری کرد. در مراسم تهداب گذاری پروژۀ مذکور، ابتدا نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم صحبت کرده، گفت که این پروژه اولین پروژه سکتور خصوصی در عرصۀ تولید انرژی و تولید برق گازی در افغانستان است. وی افزود که در این پروژه برای پنج هزار افغان به گونۀ مستقیم و غیر مستقیم زمینۀ کار فراهم می گردد.

بعداً محمد اسماعیل غضنفر رئیس غضنفر گروپ صحبت کرده، گفت که مردم افغانستان در زمان حکومت وحدت ملی شاهد پروژه های حیاتی بودند. وی افزود که فاز اول این پروژه ۵۰ میگاوات برق و دوم آن ۲۰۰ میگاوات ظرفیت خواهد داشت و فاز اول آن در مدت ۱۸ ماه تکمیل می گردد.

متعاقباً رئیس جمهور غنی صحبت کرد و ضمن تشکر از اعتماد غضنفر گروپ بالای آینده افغانستان، گفت که امروز غضنفر گروپ انرژی پنهان افغانستان را بیرون کشیده و آن را در راستای تحرک کشور به کار می برد. وی خاطرنشان کرد که انرژی زیربنای، زیربناست و افغانستان منابع مهم تولید انرژی مانند آفتاب، باد و گاز را در اختیار دارد.

رئیس جمهور گفت: هر اندازۀ که تولید انرژی بیشتر گردد، تقاضا ازدیاد می یابد. وی افزود که توسعۀ زراعت وابسته به تولید انرژی است. رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که دولت حامی سکتور خصوصی است و آمادۀ هرگونه همکاری با این سکتور می باشد و در عرصۀ بازاریابی به سکتور خصوصی در خارج از کشور تلاش کرده است.

وی در اخیر سخنانش گفت که آینده صلح به کاریابی و رشد اقتصادی مرتبط است و بدون محو فقر، صلح ناممکن می باشد. همچنان رئیس جمهور کشور در جریان سفرش به ولایت بلخ، با قطع نوار ساختمان مقام آن ولایت را نیز افتتاح و  به بهره برداری سپرد.

ساختمان ولایت بلخ به مساحت ۱۶۸۰ متر مربع در پنج طبقه طور اساسی از سوی وزارت شهر سازی و اراضی به هزینۀ بیشتر از ۲۷۴ میلیون افغانی توسط شرکت ساختمانی و سرک سازی خانۀ سبز اعمار گردیده است. ساختمان مذکور دارای ۴۷ شعبۀ کاری، ۳ سالون جلسات، ۴ آشپزخانۀ مجهز و ۴۲ باب تشناب عصری بوده و از امکانات لفت و پارکینگ وسایط نیز برخودار می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید