روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

دنیا تحت الشعاءحکومت اسلامی؛رسانه های چی میخواهند؟

خطیب عکاشه

سپاس فراوان مر ذات را که بشریت را توسط اسلام از قهقرایی ظلمت واستبداد نجات داد و درود بر پیامبری که بعثتش دختران را از زنده بگور شدن به مقام رفیع  رسانید که:(رحمت برای پدران ،مکمل ایمان برای شوهران در نهایت بهشت برین زیر قدمهای شان گذاشته شد)

راهکار بزرگ دشمنان اسلام در ادوار گذشته تا کنون هدف قرار دادن زیر بناهای معنوی مسلمانان بوده واین گزینه تا جای به مؤفقیت های استعمارگران دست قوت نیز داده است، اثرات این راهکار را میشود در کشورهای  مختلف دنیا از جمله کشورهای عربی مشاهده کرد، این مطلب را به عنوان مقدمه برای بیدار شدن وجدانهای خوابیده بیان نمودم(استعمار معنویت ها را میخشکد،  تا بر اجساد خالی حاکمیت کند.)

مردم امروز دنیا از مظالم استعمارکه در قالب دموکراسی تمثیل میشود خسته شدند، وهر روز بیش از پیش عنصر دیموکراسی سست تر میشود وزود است که انسانهای خرمند به اسلام روی آورده واز عبادت خدایان طاغوتی پشیمان شوند،  گسترش اسلام در اروپا وروی آوردن دانشمندان غربی به این دین برحق تحلیلی دیگری بر فرو پاشی دیموکراسی و دوباره به قدرت رسیدن مسلمانان است.

افغانستان بعد از اشغال آمریکا نا امن ترین نقطه خاکی دنیا بود، مسلمانان در این سر زمین شکنجه،زندانی تبعید ویا هم شهید میشدند جلو گیری از اسلام یک‌برنامه دراز مدت بود، امریکا که در رأس کشورهای کفری قرار داشت پول هنگفتی را در این راه به مصرف رسانید تا در کنار سیطره نظامی معنویت ها را نیز از بین ببرد، اکنون بعد از ختم اشغال وخروج نیروهای استعماری افغانستان تهدیدی بزرگی برای دنیای کفر محسوب می‌شود، زیرا شکست امریکا سلحشوری ملت افغانستان را تثبیت نمود، در حقیقت غربیان انگیزه مؤفقیت را از دست دادند، فروپاشی سازمان های کفری حتمی به نظر می‌رسد، مسلمانان دوباره به اقتدار وشوکت جهانی نزدیک تر شدند.

واقعیت امر این است که غرب به سر شکستگی خود پی برده اما تنها گزینه ای که جهان مستبد تا هنوز در دست دارد رسانه ها است، موضوعات جزئی را چنان بحث بر انگیز وداغ نشان می‌دهند که گویا هزاران ایغوری در چین به شهادت رسیده باشد، مثلا در این اواخر به اساس فرمان ا،ا،ا، باید چهره های خبرنگاران طبقه اناث پوشیده شود، دنیای کفر  این موضوع را داغ ترین سوژه مجلات وشبکه های اجتماعی ساخته است، البته این اولین موقف گیری نا معقول غرب نیست چون به مسائل جزئی دیگری نیز واکنش های همچنانی نشان داده  است،چرا دیدبان حقوق بشر از حجاب زنان در افغانستان ترس دارد، مگر ممنوع قرار دادن پوشش اسلامی در بعضی کشورها نقض حقوق انسانی نیست؟

گرچه پوشیدن ماسک از یک دید دیگر از نظر رسانه های  آمریکایی معقول بود، مثلا کرونا یک مرض کشنده بود، سازمان صحیح جهانی دستور داد تا مردم ماسک بپوشند زیرا جلو گیری از مرگ ومراقبت از وضعیت صحی معقول است، مردم قبول کردند وحتی در بعضی از مناطق پوشیدن ماسک اجباری شده بود، کسی این را مخالف نمی‌دانست که به جای خودش حتی تقدیر هم می‌کردند.

با این حساب باید بگویم که حجاب یک امر شرعی است، بجای اینکه مسلمانهای فریب خورده شعارهای غرب را تکثیر میکنند، بهتر است به یک گفتمان بزرگ دینی تمکین نمایند،اگر بتوانند از شعائیر دینی ثابت کنند که صورت زن عورت نیست وباعث فتنه نمیشود حکومت برای شان اجازه میدهد که بدون روبند خبر بخوانند اگر ثابت نکنند در دو راهی قرار دارند یا بپذیرند که اصل دینی است وخود را تسلیم نمایند، و(ادخلو فی السلم کافه) را بیاد بیاورند تا همه چیز حل گردد ویا همچنان گذشته مکر حامیان شان نقش بر آب است وهر آوازه را که بر ضد اسلام بلند میکنند به باد فراموشی سپرده می‌شود.

کافران از این می‌ترسند که اسلام در اروپا وامریکا تطبیق نشود ولی غافل از اینکه:(والله متم نوره ولو کره الکافرون)

ممکن است شما دوست داشته باشید