روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

خوش بینی‌ها از جمع آوری و تثبیت گداها در شهر کابل

اسفندیار

دو هفته قبل حکومت امارت اسلامی دریک اقدام بی پشینه نزدیک به چهار هزار متکدی را از مناطق مختلف شهر کابل شناسایی و جمع آوری کرده و به آنها کمک‌های نقدی می‌کند. بر اساس معلومات دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء امارت اسلامی افغانستان، کمیته جمع‌آوری گداها تا تاریخ ۲۲ سنبله سال جاری، به تعداد ۵۹۱۴ تن گدا را از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری کرده است که از این میان به تعداد ۳۸۷۲ تن زن می‌باشد. در خبرنامه دفتر معاونیت اقتصادی گفته شده که  پس از ارزیابی تعداد ۱۰۶۹ تن زن متکدی  مستحق،  تعداد ۲۸۰۳ تن دیگر شان گداهای حرفه‌ای شناسایی شده‌اند. خبرنامه افزوده است که از میان گداهای جمع‌آوری شده به تعداد ۵۱۸ تن مرد بوده که پس از ارزیابی ۱۳۸ تن آن‌ها مستحق ۳۸۰ تن دیگر شان گداهای حرفه‌ای تثبت شده اند. همینگونه گفته شده است که در میان گداهای جمع‌آوری شده به تعداد ۱۵۲۴ کودک نیز می‌باشد که ۷۶۳ تن آن‌ها مستحق و ۷۲۳ تن دیگر شان گداهای حرفه‌ای هستند.  به اساس این معلومات ۳۸ تن کودکان بی‌سرپرست هم جمع‌آوری شده‌اند که پس از بایومتریک به مراکز آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی فرستاده شده‌اند تا در این مراکز علاوه بر اعاشه به کودکان بی‌سرپرست زمینه‌ای آموزش نیز فراهم می‌شود.

در خبرنامه آمده است که جمعیت هلال احمر افغانی پروسه‌ کمک‌های نقدی را به گداهای مستحق آغاز کرده و تاکنون صدها نفر این کمک‌ها را دریافت نموده ‌اند.

با این حال اقدام به جمع آوری، تثبت و کمک به گداهای مستحق با واکنش های مختلف شهروندان همراه بود. ذاکر باشنده کابل می‌گوید که جمع آوری وشناسای گداها یک کار سنجیده و بجا است؛ چون هر روز ما شاهد افزایش گداها در کابل بودیم که شمار زیاد شان مستحق نبودند. به گفته ذاکر ممکن در پوشش تکدی گری فعالیت‌های مخرب سیاسی و امنیتی نیز صورت می‌گرفت که با جمع آوری آنها این نگرانی هم بر طرف می‌شود. وی میگوید که باید افراد بیشتر که مستحق کمک و دستگیری استند در این برنامه شامل شوند و از شهر نیز همیشه نظارت صورت گیرد تا کسانی دیگر نباید با سوء استفاده از وضعیت شکننده اقتصادی تظاهر به ناداری کنند و خود را به چشم مردم نادار و گدا جا زنند.

وی از مسئولین حکومت امارت اسلامی میخواهد تا افراد جمع آوری شده را  کمک مستمر نماید و به گفته او اگر کمک‌ها مقطعی و کوتاه مدت باشد بدون شک نتیجه بخش نخواهد بود.

ثنا الله باشنده دیگر شهر کابل ضمن تمجید از برنامه جمع آوری گداها گفت: « در این زمینه بسیار کار نیک صورت گرفته است. متاسفانه در بیست سال گذشته با وجود کمک های باد آورده جامعه جهانی هر روز سطح شهر پر از گدا بود و هیچ نوع مسئولیت پذیری هم در قبال آنها از سوی حکومت دیده نمی‌شد. حکومت های بیست سال گذشته تا گردن در فساد، خویش خوری و غارت پول بیت المال غرق بود و کسی پراوی غریب، یتیم و بیوه را نداشت.»

هرچند وی می‌گوید که این برنامه فراگیر نیست و در حاشیه‌های شهر هنوز هم به صدها گدا شامل زن، مرد و کودک دیده می‌شوند که مصروف تکدی گری اند.

اما با ابراز امیدواری گفت:« ما می‌بینیم که هنوز هم گداها به صورت کلی جمع آوری و شناسای نشده اند. ولی اقدام به چنین کاری در نفس خود توجه حکومت را به قشر آسیب پذیر جامعه نشان میدهد که امیدها به آینده خوب را تقویت میکند.»

در همین حال شکیب یکتن از گداهای است که هم اکنون و همه روزه در نقاط مختلف شهر دست به گدای دراز می‌کند و عابرین را تا دور دست ها تعقیب نموده و التماس می‌نماید تا مقدار پول و غدا برایش کمک کنند.

وی گفت: « خانه ما کرایی است. پنج نفر در خانواده استیم و کارگر خانه نداریم مجبورم گدای کنم تا از گرسنگی نمیریم.» به گفته شکیب خانواده او بی سرپرست است و دو سال پیش پدرش را که افسر نظامی در اردوی ملی بوده از دست داده است. وی افزود که تا حال از جمع آوری گداها و کمک به آنها اگاهی نداشته و گفت در صورت کمک به خانواده آنها از سوی حکومت و نهاد های خیریه دست از گدای بر می‌دارد.

با این همه افزایش شمار متکدیان در سطح شهر کابل یکی از نگرانی‌های بود که همواره انتقادات را در پی داشت و بیشتر مردم از آنچه که کم توجهی مسئولین راجع به گداها میخواندند شاکی بودند. با وصف این، پس از تغییرات اساسی در نظام سیاسی افغانستان در سال گذشته و تحولات بزرگ در سطوح مختلف شماری با استفاده از وضعیت دست به گدایی زدند و این امر سبب شد تا گراف متکدیان به شکل غیر واقعی بالا رود.

ممکن است شما دوست داشته باشید