روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حسینه صافی: وضعیــت مناره‌های هرات از نزدیک بـررسی شـــود

به هدف جلوگیری از سقوط یکی از مناره‌های هرات، جلسه‌ی اضطراری به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این جلسه که با اشتراک رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار گردیده بود، ابتدا محمد رسول باوری معین فرهنگ وهنر وزارت اطلاعات و فرهنگ پیرامون وضعیت فعلی مناره‌های هرات به جلسه معلومات داد و گفت که به دلیل بارندگی های اخیر یکی ازمناره‌ها ازحالت اصلی انحراف کرده است و ممکن منهدم شود.

سپس حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که هیئتی به هدف بررسی هرچه عاجل به هرات فرستاده شود تا موضوع را به گونه‌ی همه‌جانبه بررسی کند.

حسینه صافی هدایت داد که به زودی با مسوول دفتر نمایندگی یونسکو تماس گرفته شود و به همکاری متخصصان و نهادهای دیگرذیربط به موضوع رسیدگی شود.

درجلسه تصمیم گرفته شد تا هرچه عاجل در رابطه به امکانات مالی‌ که در این بخش نیاز است با وزارت مالیه تماس گرفته شود .

ممکن است شما دوست داشته باشید