روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

جرگه‌ی مشورتی صلح و تأکید بر حفظ حقوق شهروندان، دست‌آوردها و ارزش ها

جرگه‌ی مشورتی صلح روز گذشته با صدور قطعنامه‌ای به کار خود پایان داد. محمد اشرف غنی، رییس جمهور، قطعنامه‌ای که در پایان کار جرگه‌ی مشورتی صلح صادر شد را « نقشه‌ی راه صلح» و همچنان «پروگرام عمل دولت افغانستان» عنوان داد و تعهد سپرد که حکومت در راستای تحقق عملی آنچه که در این قطعنامه بالایش تأکید صورت گرفته مساعی بی دریغی را به سر خواهد رساند.

بیش از سه هزار و دوصد تن شرکت کننده‌ی جرگه‌ی مشورتی صلح که از اقشار و طبقات و نهادهای مختلف جامعه نمایندگی میکردند، در چندین روز مباحثات سودمند، شرایط کشور را به تحلیل و ارزیابی گرفته وبا بیان اینکه «جنگ برنده ندارد» واینکه هر چه زودتر که امکان داشته باشد، لازم است تا از هر طریقی و با هر وسیله‌ای، صلح در افغانستان محقق شود؛ روی نگهداشت دست آورد های نزدیک به دو دهه‌ی اخیر مردم افغانستان به ویژه حفظ و تقویت نهاد های ملی امنیتی ودفاعی کشور، پاسداشت از ارزش های چون مردم سالاری و نظام جمهوریت، پاسداری از قانون اساسی، حفاظت از حقوق شهروندی مندرج در فصل سوم این قانون واز جمله حقوق زنان، حقوق بشر و حفاظت از آزادی های مدنی واز جمله آزادی بیان و…، تاکید نمودند.

از مباحثاتی که در جریان نشست های عمومی، نشست های کمیته های کاری و نیز مسایل مطرح در بند های مختلف قطعنامه‌ی پایانی آن مطرح گردیده، این نکته به وضوح و روشنی دیده
می شود که در کنار صلح که در شرایط حالیه‌ی کشور در رأس اولویت های مردم افغانستان قرار دارد، مسایلی است که از دیدگاه نمایندگان مردم افغانستان حفاظت آن ها نیز دارای اولویت و حایز اهمیت زیادی می باشد. زیرا به باور شرکت کنندگان جرگه، حفاظت از این مسایل در رسیدن به صلح پایدار و ثبات دایمی افغانستان دارای اهمیت فراوانی می باشد. چون بدون پرداختن به آن مسایل و تلاش برای

حفظ و نهادینه سازی آن ها به عنوان خواسته های همه‌ی مردم افغانستان، رسیدن به صلح پایدار دشوار میباشد. بدون نگهداشت آن مسایل اگر صلحی هم بیاید موقتی و زود گذر خواهد بود.

زیرا از دست دادن این دست آورد ها و ارزش ها و نیز قر|بانی کردن حقوق وآزادی های مردم افغانستان می تواند در آینده‌ی نه چندان دور افغانستان را به سوی بی ثباتی به پیش ببرد و میتواند مردم افغانستان را برای بار دیگر رو در روی هم قرار دهد و میتواند  بحران دیگری را به بار بیاورد و مشکلات و معضلات از نوع دیگری را سبب شود.

ودرعین زمان مسایلی که شرکت کنندگان جرگه بر حفظ و حراست از آن ها تاکید نموده اگر از دست برود به معنای آن میباشد که آنچه را که در این مدت با قربانی کردن با ارزش ترین خون ها و هزینه نمودن میلیارد ها دالر و خون دل خوردن و قبول زحمات و مشکلات به دست
آورده ایم رها نموده ویک شبه از دست بدهیم؛ چیزی که میتواند ما را به سال ها پیش برگرداند وما مجبور شویم که مانند گذشته ها بار دیگر به عقب بر گشته و باز از نقطه‌ی صفر آغاز نماییم. امری که با هیچ منطقی برابر نمی باشد ونه در میان جوامع دیگر نمونه دارد.

با این وصف ایجاب میکند در عین زمان که تلاش ها برای رسیدن به صلح را تشدید می نماییم وآدرس های مختلفی که برای رسیدن به صلح به  عنوان یک اولویت مهم مردم افغانستان وجود دارد و مساعی و کوشش های که از سوی کشور های دوست افغانستان و نیز نهاد های داخلی ودر رأس دولت افغانستان صورت میگیرد، لازم است تا برای حفظ ثبات و رسیدن به صلح پایدار دستاورد ها وارزش های مورد تاکید قطعنامه‌ی شرکت کنندگان نشست مشورتی صلح نیز توجه شایان شود  وهمه همت خود را بر این بگذاریم که این دستاورد ها و ارزش ها از دست نروند و از آن ها پاسداشت صورت بگیرد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید