روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تجلیل‌های نادرست از پیروزی

پیروزی ورزشکاران افغانستان، خوشحالی عمیق و مشترک را به تک تک خانه های مردم اهدا می کند. در کنارها خبرها ناخوشایند در کشور، خبرهای خوبی هم هست که باعث شادمانی و امیدواری شهروندان می شود. در تازه ترین مورد، پیروزی حسین‌بخش صفری ورزشکار افغانستان در ورزش مبارزه آزاد با حریف روسی اش، موجی از خوشحالی و شادمانی را به مردم افغانستان اهدا کرده است. مسولان ورزش کشور نیز  این مسابقه را یک مسابقه ملی دانسته و آن را به مردم افغانستان تبریک گفتند. ذبیح الله شهزاد خبرنگار بین المللی ورزش کشو و مسؤول نشرات فدراسیون تکواندوی افغانستان، در این زمینه می گوید، حسین بخش صفری یکی از افتخارات بزرگ مردم افغانستان است و موفقیت ایشان، باعث تحکیم وحدت ملی و برادری در کشور می گردد.

از نظر ایشان، هماهنگی این مسابقه توسط درمل لاهو از قوم پشتون مردم افغانستان صورت گرفته بود که این مسئله خودش باعث همدلی و هم بستگی مردم افغانستان می شود.

 به گفته آقای شهزاد، با این موفقیت، بار دیگر شانس مبارزه در ورزش یو اف سی، برای ورزشکاران افغانستان فراهم شده است.

 یو اف سی در سال ۱۹۹۳ در امریکا تاسیس شده است که شامل هنرهای رزمی ترکیبی و میزبان بهترین مبارزان این رشته‌است و در کشورهای مختلف جهان برگزار می شود. مسابقه در یو‌اف‌سی، آرزوی هر ورزشکار است. به گفته مسؤلان ورزش کشور، استعداد حسین بخش کمتر از بازی گران یو اف سی نیست و افغانستان تلاش می کنند که زمینه مسابقه ورزشکاران افغانستان در این مسابقه فراهم شود.

از نظر آقای شهزاد، یکی از مشکلات اساسی ورزشکاران افغانستان، مشکلات مالی و بودجه است؛ مثلا بودجه ۵۴ فدراسیون کشور، فقط هفت میلیون دالر است که از این بودجه هم باید موتر خریداری شود، هم جمنازیوم ساخته شود و هم معاش پرداخت شود. به هیچ صورت این معاش برای ورزشکاران کافی نیست و دولت باید توجه جدی در این زمینه داشته باشد.

تجلیل از پیروزی؛

برای تجلیل از پیروزی های ورزشکاران کشور، روش های متعددی وجود دارد. یک بخش شامل اظهار شادمانی مردم و صدور پیام های رسانه ای است که همه به شکل مشترک به آن می پردازند و امروز فیسبوک مملو از تصاویر قهرمانی آقای صفری شده است. بزرگان و متنفذان کشور با صدور پیام های تبریکی و در نظر گرفتن جوایز نقدی، حسین‌بخش صفری را تشویق و حمایت کردند. شبکه های مجازی مملو از تصاویر قهرمانی حسین‌بخش صفری است. رسانه های کشور، بخش های ویژه ای را در این خصوص روی دست گرفته اند.

اما در این میان، فیرهای هوایی توسط مردم، یکی از فرهنگ های نادرست است که برخی ها پس از چنین پیروزی های به آن دست می زنند. مثلا در گذشته نیز با پیروزی ورزشکاران افغانستان در مسابقات ورزشی، فیرهای هوایی صورت می‌گرفت که تعدادی زیادی از خانواده هارا وحشت زده می کردند. شبی که حسین‌بخش صفری حریف روسی اش را شکست داد، همزمان با اعلام نتایج پیروزی که ساعت ۱۰ شب بود، یک عده افراد شروع کردند به فیرهای هوایی؛ این مسئله به شدت مردم را وحشت زده کرد.

 به خصوص خانواده های که در جریان نبودند. از طرف دیگر، مرمی های که دوباره از فضای به زمین میایند، باعث زخمی شدن مردم و شهروندان می گردند.

در این زمینه آقای شهزاد تاکید می‌کند که مردم باید به گونه سالم ورزشکاران خودرا تشویق کنند و در تشویق های مادی و معنوی سهم بگیرند. فیرهای هوایی بجایی که خوشی مردم را بیشتر کند، غم و مصیبت را نصیب مردم می سازد. از نظر آقای شهزاد، بهترین تجلیل از ورزشکاران، حمایت های مالی، معنوی، استقبال در میدان های هوایی با سرودها و بازی های محلی است که هم باعث تحکیم وحدت ملی می شود و هم گونۀ درست از تجلیل از پیروزی است.

از نظر داکتران و متخصصان، تجلیل از پیروزی ها با فیر مرمی، عواقب و ضررهای زیادی روحی وروانی را نیز در پی دارد.

به گفته داکتر قیس نیکزاد متخصص داخله عمومی، تجلیل از پیروزی با فیرهای هوایی، باعث افزایش مشکلات روحی و روانی در بین مردم می شود و از نظر علم طبی غیر قابل قبول است. به گفته ایشان، فیرهای هوایی نا هنگام و بدون کدام مقدمه و در بی خبری خانواده ها، به شدت باعث ترس وحشت آنان گردیده و حتی احتمال سکته های قلبی را دارد. شاید اطفال بترسند و خانواده ها به شدت وحشت کنند.

نتیجه گیری؛

۱- موفقیت ورزشکاران افغانستان در اوج مشکلات امنیتی و سیاسی، تنها روزنه شادی بخش برای مردم است. با موفقیت ورزشکاران در میدان های داخلی و خارجی و در مقابل حریفان قدرتمند، موجی از شادی و خوشحالی نصیب مردم می شود.

با پیروزی حسین‌بخش صفری در مقابل حریف قدرتمند روسی اش، موجی از شادی ها نصیب ملت افغانستان گردید و بزرگان با صدور پیام های تبریکی، این پیروزی را به ملت افغانستان تبریک گفتند.

۲- روش تجلیل از پیروزی ها در افغانستان با فیرهای هوایی، دارای عواقب و پیامدهای ناگوار است که در آینده باید اصلاح شود. به گفته داکتران و متخصصان، فیرهای هوایی در نیمه های شب و بدون کدام مقدمه و با خبری مردم، به شدت بیماری های روحی و روانی و سکته های قلبی را در بین شهروندان بیشتر می سازد. مسؤلان ورزشی کشور نیز فیرهای هوایی را یک روش معقول تجلیل از پیروزی ها ندانسته و از شهروندان می خواهند که با روش های معقول تری دیگر، ورزشکاران خویش را تشویق کنند.

۳- بهترین روش حمایت از ورزشکاران و تجلیل از پیروزی های آنان، حمایت های معنوی، رسانه ای، رسیدگی به مشکلات ورزشکاران در ابعاد مختلف است. مردم تلاش کنندکه از این فرصت ها، به نفع وحدت ملی  برادری خویش در کشور استفاده کنند.

داوود ناظری

ممکن است شما دوست داشته باشید