روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

به وضعیت آوارگان جنگ رسیدگی شود

با تشدید حملات گروه طالبان در ولسوالی ها و مراکز برخی از ولایت، هزاران خانواده از مناطق شان بیجا شده اند. این روزها پارک ها و خیابان های شهر کابل مملو از خانواده هایی است که از جنگ فرار کرده و به مرکز کشور پناه آورده اند. در میان آوارگان جنگ، زنان و کودکان آسیب پذیر وجود دارند. خانواده های بیجاشده بدون سرپناه و دسترسی به غذا و آب آشامیدنی شب و روز شان را سپری می‌کنند. خانواده های که از جنگ و خشونت طالبان فرار کرده اند، تمام دار و ندار زندگی شان را جا گذاشته اند و تنها توانسته خودشان را سالم به کابل برسانند. برخی این خانواده ها هم اعضا و بستگان خود را از دست داده اند. علاوه بر شهر کابل، مراکزی ولایت های دیگر مانند هرات، مزار شریف، قندهار و هلمند گواه سرازیر شدن آوارگان جنگ اند. شمار افرادی که به دلیل جنگ از مناطق شان آواره شده اند، به ده ها هزار نفر می رسد. آوارگان جنگ از عدم رسیدگی به وضعیت شان از سوی حکومت شکایت دارند. برخی از خانواده هایی که از جنگ کندز و تخار فرار کرده و در پارک سرای شمالی کابل مسکن گزین شده اند، می گویند که تا هنوز نه حکومت و نه هم هیچ نهاد مددرسانی به سراغ شان آمده و هیچگونه کمی دریافت نکرده اند. همین گونه بیجاشدگانی که در مراکز ولایت های دیگر پناه برده اند از عدم مدد رسانی نهادهای دولتی و سازمان های خیریه شکایت دارند. با این وصف لازم است تا به وضعیت آوارگان جنگ به گونه فوری رسیدگی شود. نهادهای ذیربط در دولت افغانستان با استفاده از تمام امکانات و ظرفیت های شان استفاده کرده و به کمک خانواده های نیازمند بشتابند. حکومت افغانستان باید اقدامات لازم را برای هماهنگی کمک ها و جلب همکاری های نهادهای مددرسان داخلی و خارجی روی دست بگیرد. وزارت امور مهاجرین، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و ریاست هلال احمر باید در زمینه کمک رسانه و جلب کمک های بشردوستانه به آوارگان جنگ بیشتر از پیش فعال گردند. تاجران ملی و افراد متول نیز باید پیکار کمک رسانی به خانواده های نیازمند همکاری کنند. رسیدگی به وضعیت آوارگان جنگ باید به مسئولیت هگانی مبدل شود. در صورتی که برای رسیدگی فوری نشود، ممکن است افغانستان با بحران بشری مواجه شود

ممکن است شما دوست داشته باشید