روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

برگزاری نمایشگاه خیابانی صنایع دستی در بدخشان

نمایشگاه صنایع دستی، فرآورد‌های زراعتی و هنرهای تجسمی خیابانی از طرف کار گاه هنری کیهان در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان برگزار گردید.

احمد فرهاد کیهان مسئول کارگاه هنری کیهان هدف از بر گزاری این نمایشگاه را ترغیب جوانان به کارهای هنری و فرهنگی بیان کرده است که جوانان بدخشان میتوانند آزادانه تراوش های  فکری شانرا توسط هنرهای تجسمی، منظره‌های طبیعی و خطاطی به نمایش بگذارند.

وی گفت: که ولایت بدخشان یکی از ولایات فرهنگی افغانستان است و امیدواریم که کارهای هنری ما در محراق توجه مسؤولین قرار بگیرد، تا بتوانیم داشته های فرهنگی بدخشان را درسطح مرکز و سایر ولایات توسط هنر خود به معرفی بیگیریم.

در همین حال معزالدین احمدی رییس اطلاعات وفرهنگ بدخشان وعده هر گونه همکاری را به فرهنگیان این ولایت سپرده گفت که امارت اسلامی می‌کوشد تا هنرهای‌ که در تضاد با متون دینی و شریعت اسلامی قرار نگیرد رشد چشمگیری نماید و از نهاد کیهان نیز خواست که مناظر طبیعی، مکان‌های تاریخی و ساحات توریستی این ولایت را توسط هنر خود به جهانیان به معرفی بیگیرند.

شماری از بازدید کننده گان راه اندازی همچو بر نامه‌های فرهنگی را در خیابان‌های بدخشان استقبال نمودند.

ممکن است شما دوست داشته باشید